TietoEnator myy Aerotech Telubin Saabille

TietoEnator myy Aerotech Telubin Saabille TietoEnator on päättänyt käyttää hyväkseen TietoEnatorin ja Celsiuksen väliseen sopimukseen kuuluvaa oikeutta, joka koskee jäljellä olevien Aerotech Telubin osakkeiden myymistä. Ostaja on pääomistaja Saab. TietoEnator omistaa 43 prosenttia Aerotech Telubin osakkeista ja Saabista tulee kaupan myötä yhtiön ainoa omistaja. Kauppahinta on 115 milj. euroa. Hanke vaatii Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Aerotech Telubin henkilömäärä on 2600 ja liikevaihto noin 2,4 miljardia kruunua. Yhtiö tarjoaa teknisiä palveluita, ylläpitoa ja asiakaslähtöisiä järjestelmäratkaisuja tietotekniikan, elektroniikan ja alustekniikan alueilla. Asiakkaisiin kuuluvat puolustusvoimat, valtion laitokset ja viranomaiset sekä eräitä elinkeinoelämän alueita. Yhtiö muodostettiin vuonna 1999 yhdistämällä Celsius Aerotech (nyt Saab) ja TietoEnatorin tytäryhtiö Telub. - Aerotech Telubilla on vahva markkina-asema ja se on palveluyritys, jonka osaamisella on keskeinen osa ydintoiminnassamme. Saab oli jo aikaisemmin enemmistöomistaja ja hankkimalla nyt yhtiön kaikki osakkeet vahvistamme yhteistyömahdollisuuksia ja synergiavaikutuksia Saab- ryhmässä, sanoo Saab AB:n toimitusjohtaja Bengt Halse. - Ne Aerotech Telubin toiminnot, jotka edellyttävät erillistä, itsenäistä ja toimittajariippumatonta asemaa, säilyvät tässä suhteessa muuttumattomina, Bengt Halse jatkaa. - TietoEnator suuntautuu vahvasti pankki- ja rahoitusalueelle, televiestintään ja mediaan, julkiselle sektorille sekä metsä- ja energiateollisuuteen. Puolustusektoria palvelevan Aerotech Telubin myynti on luonnollinen askel tässä keskittymisessä. Olemme iloisia yrityksen saatua nyt pääomistajan, jonka liiketoiminnan ydinalueisiin puolustussektori kuuluu. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä omistajamuutos vaikuttaa myönteisesti Aerotech Telubin kehitykseen, sanoo TietoEnatorin toimitusjohtajan varamies Åke Plyhm. Kaupan arvioitu myyntivoitto TietoEnatorin tulokseen on 97 milj. euroa ennen veroja ja 87 milj. euroa verojen jälkeen. Tämä merkitsee 105 milj euron positiivista kassavaikutusta seuraavan puolen vuoden aikana. Lisätiedot TietoEnator: Åke Plyhm, toimitusjohtajan varamies, puh. +46 70 565 86 31 Eric Österberg, viestintäjohtaja, puh. +46 8 632 14 26, +46 70 590 05 99 Saab: Jan Nygren, johtaja, puh. +46 13 18 19 99 Bertil Ullergren, tiedotuspäällikkö Aerotech Telub, puh. +46 470 422 42, +46 706 21 10 28 Anders Stålhammar, lehdistöpäällikkö Saab, puh. +46 13 1871 75 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori sekä metsä- ja energiateollisuus. www.tietoenator.com Saab on maailman johtava korkean teknologian yritys, jonka pääasiallinen toiminta liittyy puolustukseen, ilmailuun ja avaruuteen. Saabin vahvuuksia ovat järjestelmäintegroinnin huippuosaaminen. Yhtiön henkilömäärä on noin 15 000 ja liikevaihto noin 18 000 milj. kruunua Tutkimukseen ja kehitykseen käytetään noin 25 prosenttia liikevaihdosta. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/07/20010907BIT00390/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/07/20010907BIT00390/bit0001.pdf

Tilaa