TietoEnator on myynyt COM- ja CD ROM-tuotantonsa

TietoEnator on myynyt COM- ja CD ROM-tuotantonsa TietoEnator on myynyt COM- ja CD ROM tuotantonsa ruotsalaiselle Micro Data Skandinavien AB:lle 1.1.2001 alkaen. Liikkeenluovutuksessa siirtyvät myös henkilökunta, 11 henkilöä, ja laitteistot ostajan suomalaiselle tytäryhtiölle. Tuotanto jatkuu entisissä tiloissa Pasilassa. Tämä liiketoiminnan myynti on osa TietoEnatorin pyrkimystä keskittyä korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen tuottamiseen määrätyillä toimialoilla. Micro Data on mikrofilmaukseen ja siihen liittyvään tuotantoon erikoistunut yritys, jonka tarkoituksena on kehittää ja monipuolistaa palveluitaan Suomessa. Micro Data ja TietoEnator ovat sopineet monivuotisesta yhteistyöstä. Tuotannon kehittäminen ja yhteistyö varmistavat nykyisten palveluiden jatkuvuuden sekä tarjoavat asiakkaille uusia mahdollisuuksia asiakirjojen käsittelyyn ja säilytykseen. Lisätietoja: toimitusjohtaja Jan Eneroth, Micro Data, puh. +46 70 207 59 31 johtaja Kalervo Niskakoski, TietoEnator, puh. +358 9 8626 2220 Micro Data toimii mikrograafisella alalla. Yritys tarjoaa COM (mikrofilmaus) ja skannauspalveluja sekä tuottaa cd rom'eja hakupalveluihin. TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/29/20001229BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/29/20001229BIT00210/bit0002.pdf