TietoEnator Optiolaina 2000

TietoEnator Optiolaina 2000 Vuonna 2000 TietoEnator Oyj tarjosi optiolainan henkilöstön, johdon ja tytäryhtiön merkittäväksi. Henkilöstölle tarjottua optiolainaa merkitsi 6.264 työntekijää. Johdolle ja tytäryhtiölle tarjotun optiolainan merkitsi 159 johtajaa sekä tytäryhtiö. Jokaiseen henkilöstön optiolainaosuuteen nimellisarvoltaan 150 euroa tai 1.350 ruotsin kruunua liittyy 395 optio-oikeutta. Jokaiseen johdon lainaosuuteen nimellisarvoltaan 100 euroa liittyy 100 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) TietoEnatorin osakkeen. Osakkeen merkintähinta on 54,50 euroa. TietoEnatorin osakkeiden lukumäärä voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3.700.000 uudella osakkeella. Osakkeet ovat merkittävissä 2.5.2003 - 31.5.2006. Johdolle ja tytäryhtiölle annetuista optio-oikeuksista ¼ merkitään kirjaimella A, ¼ kirjaimella B, ¼ kirjaimella C ja ¼ kirjaimella D. Osakkeiden merkintäaika näillä - optio-oikeuksilla alkaa: - optio-oikeudella A 2.5.2003; - optio-oikeudella B 24.10.2003; - optio-oikeudella C vuoden 2004 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä julkaistavan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen; ja - optio-oikeudella D vuoden 2004 kolmannelta vuosineljännekseltä julkaistavan osavuosikatsauksen jälkeen. Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 31.5.2006. TietoEnator Oyj:n hallitus on päättänyt, että Suomen arvo- osuusjärjestelmään kirjattujen optio-oikeuksien osalta merkintäpaikkana toimii PCA Corporate Finance Oy, Eteläranta 12, 00130 Helsinki ja Ruotsin arvo-osuusjärjestelmään kirjattujen optio-oikeuksien osalta Svenska Handelsbanken AB (publ), SE-106 70 Stockholm. Ohjeet osakkeiden merkinnästä Suomen ja Ruotsin arvo-osuusjärjestelmissä annetaan ennen merkintäajan alkua. TietoEnator Oyj:n hallitus on päättänyt hakea - henkilöstön optiolainaan liittyvien optio-oikeuksien ja johdon optiolainaan liittyvien A optio-oikeuksien listausta yhtenä, TietoEnator optio-oikeus 2000 nimisenä päälajina - johdon optiolainaan liittyvien B, C ja D optio-oikeuksien listausta päälajin TietoEnator optio-oikeus 2000 lisäeränä aina kunkin osakemerkintäajan alkamisen yhteydessä sekä - TietoEnator optio-oikeuksilla 2000 merkittyjen osakkeiden lisäerien listausta Helsingin Pörssin päälistalle sekä Tukholman pörssiin. Optio- oikeuksilla merkittyjä uusia osakkeita ei listata erikseen. Suomen arvo-osuusjärjestelmässä optio-oikeuksilla 2000 merkittyjen osakkeiden listausaikataulu Helsingin Pörssissä vuonna 2003: - 2.6.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 5.6.2003 - 4.8.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 7.8.2003 - 6.10.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 9.10.2003 - 1.12.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 4.12.2003 - 31.12.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 7.1.2004 Ruotsin arvo-osuusjärjestelmässä optio-oikeuksilla 2000 merkittyjen osakkeiden listausaikataulu Helsingin Pörssissä vuonna 2003: - 23.5.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 5.6.2003 - 25.7.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 7.8.2003 - 26.9.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 9.10.2003 - 24.11.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 4.12.2003 - 31.12.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 15.1.2004 Suomen arvo-osuusjärjestelmässä optio-oikeuksilla 1999 ja1998 merkittyjen osakkeiden listausaikataulu Helsingin pörssissä vuonna 2003: Yhtiökokouksen päättämän osingonmaksun täsmäytyspäivään mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta kolmantena osingonmaksun täsmäytyspäivää seuraavana pankkipäivänä. Ellei yhtiökokous päätä osingon maksamisesta, yhtiökokouspäivään mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta kolmantena yhtiökokouspäivää seuraavana pankkipäivänä. Muutoin listausaikataulu on sama kuin Suomen arvo-osuusjärjestelmässä optio-oikeuksilla 2000 merkityillä osakkeilla (ks. yllä). Ruotsin arvo-osuusjärjestelmässä optio-oikeuksilla 1999 merkittyjen osakkeiden listausaikataulu Helsingin pörssissä vuonna 2003: - 17.3.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta kolmantena osingonmaksun täsmäytyspäivää seuraavana pankkipäivänä. Ellei yhtiökokous päätä osingon maksamisesta, yhtiökokouspäivään mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta kolmantena yhtiökokouspäivää seuraavana pankkipäivänä. - Muutoin listausaikataulu on sama kuin Ruotsin arvo-osuusjärjestelmässä optio-oikeuksilla 2000 merkityillä osakkeilla (ks. yllä). Ruotsin arvo-osuusjärjestelmässä optio-oikeuksilla 1999/2003 merkittyjen osakkeiden listausaikataulu Helsingin pörssissä vuonna 2003: - 30.5.2003 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 4.8.2003. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin Pörssi Tukholman Arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT00990/wkr0002.pdf

Tilaa