TIETOENATOR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TIETOENATOR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2000. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1999 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous hyväksyi osingoksi 0,49 euroa/osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3.4.2000 ja osinko maksetaan 14.4.2000. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 8. Uudeksi jäseneksi valittiin professori Olli Martikainen (Teknillinen korkeakoulu, tietoliikenneohjelmistot ja multimedian lab.) toimitusjohtaja Aulis Salinin (Sonera) tilalle. Muina jäseninä jatkavat nykyinen hallituksen puheenjohtaja Olof Lund, pääjohtaja Bengt Braun (Bonnier Group), johtaja Thomas Falk (Federation of Swedish Industries), johtaja Kalevi Kontinen (Nokia), toimitusjohtaja Matti Lehti (TietoEnator), varatoimitusjohtaja Kaj-Erik Relander (Sonera) ja varatoimitusjohtaja Anders Ullberg (SSAB). Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen 2 kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tilintarkastajina jatkavat KHT-yhteisö Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young ja KTM, OTK, KHT Tomi Englund. Edellisen henkilökohtaisena varamiehenä jatkaa KTL, KHT Risto Järvinen ja jälkimmäisen DE, KHT Kristian Hallbäck. Yhtiökokous käsitteli hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle (Pörssitiedote 18.2.2000) ja teki seuraavat päätökset: Päätettiin enintään 1.800.000 euron tai 16.200.000 Ruotsin kruunun optiolainan ottamisesta. Optiolaina tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen TietoEnator Oyj:n konserni- ja enemmistöomisteisten yhtiöiden henkilöstölle sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Laina-aika on 3 vuotta ja korko 4 %. Lainaan liittyy enintään 3.700.000 optio-oikeutta, joilla jokaisella voi merkitä yhden osakkeen. Osakkeen merkintähinta on osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi ajalta 3.4. - 28.4.2000. Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiön omia osakkeita enintään 5 % osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus on voimassa 29.3.2001 saakka. Omia osakkeita hankitaan tarvittaessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin kautta. Hallitus valtuutettiin osakeanteihin, optio-oikeuksien antamiseen ja vaihtovelkakirjalainan ottamiseen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä eli 29.3.2001 saakka. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään 12.952.974,836 euroa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan tarkoituksin varmistaa yhtiön mahdollisuudet kehittää toimintojaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja tarvittavien kannustusjärjestelmien luomiseen yhtiöön tuleville uusille henkilöille. Hallitus valtuutettiin tekemään lahjoituksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin yhden vuoden aikana, 29.3.2000 alkaen, enintään 70.000 euron arvosta. Yhtiökokous päätti myydä sellaiset osakkeet, enintään 32.520 kpl, joita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, niiden omistajien lukuun ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin päätöksen täytäntöönpanemiseksi. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin Pörssi Tukholman Arvopaperipörssi Keskeiset tiedotus välineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01200/bit0002.pdf

Tilaa