TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2002 vahvisti tilikauden 2001 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous hyväksyi osingoksi 1,00 euroa/osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2002 ja osinko maksetaan 9.4.2002. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 6. Hallituksen jäsenet Bengt Braun ja Kaj-Erik Relander olivat ilmoittaneet, etteivät muiden tehtäviensä vuoksi ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Hallituksen jäseniksi valittiin muut entiset jäsenet Olof Lund, Thomas Falk, Kalevi Kontinen, Matti Lehti, Olli Martikainen ja Anders Ullberg. Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen 2 kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tilintarkastajina jatkavat KHT-yhteisö Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young ja Tomi Englund, KTM, OTK, KHT. Edellisen henkilökohtaiseksi varamieheksi valittiin Jan Rönnberg, KHT ja jälkimmäisen Erkka Talvinko, KHT. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu pörssitiedotteena 14.2.2002. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset: Osakepääomaa alennetaan yhtiön hankkimien omien osakkeiden mitätöimiseksi. Osakepääomaa alennetaan 871.060 osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa vastaavalla määrällä eli 871.060 eurolla. Osakepääoman alennusta vastaava määrä siirretään osakepääomasta ylikurssirahastoon, joten osakepääoman alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön omaan pääomaan. Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiön omia osakkeita enintään 5 % osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä alkaen eli 21.3.2003 saakka. Osakkeet hankittaisiin Helsingin Pörssin kautta. Osakkeita hankittaisiin tarvittaessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja negatiivisen nettovelkaantumisasteen (gearing) pienentämiseksi. Hallitus valtuutettiin osakeanteihin, optio-oikeuksien antamiseen ja vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä eli 21.3.2003 saakka. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään 16.751.469 euroa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan tarkoituksin varmistaa yhtiön mahdollisuudet kehittää toimintojaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistamiseksi ja rahoittamiseksi. Vuoden 2001 yhtiökokouksen antama vastaava, 22.3.2002 saakka voimassa oleva vakuutus hyväksyttiin päättyneeksi. Yhtiökokous hyväksyi optio-oikeuksien tarjoamisen TietoEnator Oyj:n konserni- ja enemmistöomisteisten yhtiöiden henkilöstölle ja johdolle suoritusarviointiin perustuen sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeudet oikeuttavat henkilöstön merkitsemään enintään 1.800.000 osaketta, vastaten enintään 1.800.000 euron osakepääoman korotusta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu henkilöstön kannustusjärjestelmän osaksi. Hallitus katsoo, että merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on tämän vuoksi yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeen merkintähinta perustuu markkinahintaan ja on osakkeen keskikurssi ajalta 1.2.2002 - 28.2.2002 mainitut päivät mukaanlukien. Lisätiedot TietoEnator, varatuomari Jouko Lonka, puh. 09 862 62179, 0400 424451 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 11.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT01040/wkr0002.pdf

Tilaa