TietoEnator sopi kansallisen maksukorttikeskuksen toimittamisesta...

TietoEnator sopi kansallisen maksukorttikeskuksen toimittamisesta Valkovenäjälle TietoEnator ja Valkovenäjän keskuspankki ovat sopineet maksukorttikeskuksen perustamisesta Minskiin. Käytännössä maksukorttikeskus integroi Valkovenäjän kansainväliseen maksujärjestelmään paikallisten pankkien tarjotessa asiakkailleen Eurocard / Mastercard - maksukorttipalveluja. Maanlaajuisesti palveluja eri pankeille toimittava maksukorttikeskus muodostaa ytimen kyseisen maan maksukorttiliiketoiminnan infrastruktuurille ja edesauttaa maksukorttimarkkinoiden kehitystä. Valkovenäjälle perustettava maksukorttikeskus pohjautuu Transmaster- järjestelmään, joka hoitaa tapahtumien reaaliaikaisen ja automatisoidun käsittelyn. Kyseiseen järjestelmään perustuvat kansalliset maksukorttikeskukset toimivat myös Latviassa, Liettuassa, Ukrainassa, Georgiassa sekä Moldovassa. Järjestelmän kehittäjä, TietoEnatoriin kuuluva yhtiö,Tieto Konts on Keski- ja Itä-Euroopan alueen johtava maksukorttijärjestelmien toimittaja. Lisätietoja: Area Manager Jaakko Parkkinen, TietoEnator Finanssiryhmä, puh. (09) 8626 3908 Toimitusjohtaja Maris Ozolins, Tieto Konts, puh. +371 728 6660 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00680/bit0002.pdf

Tilaa