TietoEnator suunnittelee ja toteuttaa Tiehallinnolle Digiroad-tietojärjestelmän

TietoEnator suunnittelee ja toteuttaa Tiehallinnolle Digiroad- tietojärjestelmän TietoEnator Oyj on tehnyt sopimuksen Tiehallinnon kanssa Digiroad- tietojärjestelmän suunnittelu- ja toteutustyöstä. Tietojärjestelmä on osa hanketta, jonka tavoitteena on kehittää Suomen tie- ja katuverkostosta yhtenäinen perusrekisteri, joka toimii liikenteen telemaattisten palvelujen pohjana. Rekisteri on liikenteen palvelun tarjoajien käytettävissä heidän kehittäessään omia palvelujaan ja tarjotessaan niitä yrityksille, julkishallinnolle ja yksittäisille autoilijoille. Kehitystyön pohjana on määrittelyprojekti, jonka TietoEnator toteutti viime vuoden aikana. Digiroadin tietovarasto on valmis vuoden 2003 syksyllä. Perusrekisteriin kerätään Suomen teiden geometria ja teiden käyttöön liittyvät ominaisuustiedot, kuten kulkurajoitukset, yksisuuntaiset tiet, kääntymiskiellot, paino- ja nopeusrajoitukset sekä tieto tärkeimmistä tiepysäkeistä. Digiroadin tarjoamaa tietoa pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään mm. reitin ohjauksessa tai joukkoliikenteen kehittämisessä. Digiroad-tietovarastoon pohjautuvien palvelujen kehittäminen alkaa lomittain itse järjestelmän rakentamisen kanssa. Digiroadin tarjoamat tiedot yhdistettynä satelliittipohjaisiin paikannusjärjestelmiin, matkapuhelinverkkoihin ja autojen ajotietokoneisiin antavat palveluntarjoajille laajat mahdollisuudet omien palvelujensa kehittämiseen. Lisätietoja: Jan Juslén, Tiehallinto, p. 0204 22 2120, 040 547 6387 Jouko Ruuttunen, TietoEnator Oyj, p.(09)8625 2416, 0400 465 635 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 11.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com Tiehallinto vastaa ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvuudesta, mukavuudesta ja turvallisuudesta. Yhteistyössä muista liikennemuodoista vastaavien kanssa Tiehallinto suunnittelee, ylläpitää ja kehittää koko liikennejärjestelmää. Tienpidon asiantuntijana Tiehallinto osallistuu aktiivisesti yhdyskuntien maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnitteluun. Tienkäyttäjien oheispalvelut, tiedotus tie- ja kelioloista, liikenteen haitoista ja esteistä sekä suositeltavista ajoreiteistä kuuluvat peruspalveluun. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/22/20020322BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/22/20020322BIT00290/wkr0002.pdf

Tilaa