TietoEnator telelääketiedeyritys LifeIT:n osakkaaksi

TietoEnator telelääketiedeyritys LifeIT:n osakkaaksi TietoEnator on merkinnyt 8,1 % telelääketieteeseen erikoistuneen LifeIT Oyj:n osakkeista. Tavoitteena on olla mukana vaikuttamassa moniammatillisten yhteistyöverkostojen ja terveydenhuollon ICT- teknologian edistämiseen. LifeIT Oyj:n toimitusjohtaja Seppo Paloheimon mukaan terveydenhuollossa on käynnissä kaikkien aikojan murros. Sairaalat ovat siirtymässä voimakkaasti digitaaliseen aikaan ja kehitys jatkuu ainakin tämän vuosikymmenen loppuun saakka. TietoEnatorin osakkuus tuo Paloheimon mukaan yritykseen tärkeää lisäarvoa tietotekniikka- ja potilastietojärjestelmäosaamisen kautta sekä luo laajat ja monipuoliset yhteistyömahdollisuudet tulevaisuudessa. TietoEnator on johtava sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmätoimittaja Pohjoismaissa. Konsernilla on yli 30 vuoden kokemus terveydenhuollosta ja yhteensä noin 300 asiantuntijaa ko. sektorin tehtävissä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tarjonta käsittää yhtenäisen Effica - kokonaisratkaisun, joka tukee erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kehittämistä. Kokonaisuus kattaa potilashallinnon aina laskutukseen ja tilastointiin saakka, elektronisen potilaskertomuksen, laboratorioiden informaatiojärjestelmät, radiologian järjestelmät sekä kuvien käsittelyn ja arkistoinnin. Lisätietoja: Juhani Kaisanlahti, johtaja, TietoEnator Oyj, puh. (09) 862 52472 tai 0400 643 371, juhani.kaisanlahti@tietoenator.com Seppo Paloheimo, toimitusjohtaja, LifeIT Oyj, puh. 0201 245 210 tai 0500 221 104, seppo.paloheimo@lifeit.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com LifeIT Oyj on ihmisten hyvinvointia telelääketieteen avulla edistävä koulutus-, konsultointi- ja tuotekehitysyritys. Se toimii sairaalamaailmaa ja ICT-teknologiaa yhdistävänä asiantuntija- ja kehitysorganisaationa. Moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla se kokoaa telelääketieteen yksittäisistä osista laajoja toimivia kokonaisuuksia. Palveluorganisaatio toteuttaa logistisia ratkaisuja, joilla terveydenhuollon henkilökunnan aikaa vapautetaan rutiinitehtävistä tärkeään asiakaspalveluun. Yrityksen toimipaikka on Seinäjoki. www.lifeit.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00700/wkr0002.pdf

Tilaa