TietoEnator toimittaa asiakastietojärjestelmän Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle

TietoEnator toimittaa asiakastietojärjestelmän Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle TietoEnator toimittaa Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi asiakastietojärjestelmäksi Effica-kokonaisuuden. Hankinta tapahtuu sovellusvuokrauksena niin, että TietoEnator vastaa myös järjestelmän käyttöpalveluista. Espoon sosiaali- ja terveystoimen strategisena tavoitteena on saada asiakaslähtöisten palveluiden käyttöön kaikki toiminnot kattava ajantasainen tietojärjestelmäkokonaisuus, johon asiakkailla ja yhteistyötahoilla on turvalliset yhteydet ja myös sähköisen asioinnin mahdollisuudet. Uusi ratkaisu palvelee Espoon terveyskeskuksen sairaanhoitoa, terveydenhoitoa ja laboratoriotoimintaa, kaupungin sairaaloita ja vanhusten laitospalveluja, hammashoitoa, kotihoitoa, lasten päivähoitoa sekä sosiaalityön avo- ja laitospalveluja. Toimitus etenee vaiheittain vuoden 2004 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on tämän vuoden loppuun mennessä käytössä hammashoidossa ja päivähoidossa. TietoEnator on johtava sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmätoimittaja Pohjoismaissa. Effica-ratkaisu on kehitetty palvelemaan perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa ja sosiaalitoimea. Tavoitteena on antaa henkilöstölle enemmän aikaa hoitotyöhön ja tukea moniammatillista yhteistyötä niin organisaatioiden sisällä kuin alueellisestikin. Lisätietoja: Carita Hirvonen, toimialajohtaja, TietoEnator, Sosiaali- ja opetustoimi, puh. (014) 415 7174 tai 040 585 6485, s-posti carita.hirvonen@tietoenator.com Teppo Gauffin, toimialajohtaja, TietoEnator, Terveystoimi, puh. (03) 235 9160 tai 0400 233 156, teppo.gauffin@tietoenator.com Lasse Suominen, hankejohtaja, Espoon kaupunki, (09) 8162 3930 tai 040 502 3720, lasse.suominen@espoo.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00870/wkr0002.pdf

Tilaa