TietoEnator toimittaa elektronisen vakuutuskansion Varma-Sammolle

TietoEnator toimittaa elektronisen vakuutuskansion Varma-Sammolle TietoEnator toteuttaa Internet-pohjaisen vakuutuskansion Varma-Sammolle. Uusi järjestelmä tuo yritysten eläkevakuutusasioiden hoidon Internetiin. Palvelu helpottaa ja nopeuttaa vakuutusasioiden hoitamista. Asiakas saa varma-sampo.fi -kansion kautta käyttöönsä TEL- ja YEL- vakuutuksiin liittyviä keskeisiä palveluja. Järjestelmä toteutetaan vaiheittain. Nyt käyttöön otettu ensimmäinen osa sisältää ajantasaisia vakuutustietoja ja mahdollistaa muun muassa ilmoitusten teon eläkevakuutusyhtiölle. Myöhemmin vakuutuskansioon liitetään uusia toimintoja. Tavoitteena on tarjota yritysasiakkaalle kokonaisratkaisu eläkevakuutusasioiden hoitamiseen verkkoympäristössä. Asiakkaan tulee sopia kansion perustamisesta Varma-Sammon kanssa. Tämän jälkeen palvelu on asiakkaan käytössä Internet-liittymän kautta. Järjestelmä perustuu edistykselliseen verkkoteknologiaan. Toteutuksessa on käytetty muun muassa XML (eXtensible Markup Language)-kuvauskieltä sekä J2EE:n (Java 2 Enterprise Edition) uusimpia ominaisuuksia, kuten EJB:tä (Enterprise JavaBeans). Keskinäisen eläkevakuutusyhtiön Varma-Sammon ja TietoEnatorin yhteistyö finanssitoimialalla on tietotekniikkakumppanuutta, jossa molemmat osapuolet keskittyvät omaan ydinosaamiseensa. TietoEnator toimii finanssialalla yli 1 500 ammattilaisen voimin ja sen palvelustrategia perustuu pitkäjänteiseen kumppanuuteen asiakasyritysten kanssa. Tärkeä osa palvelua on uusiin teknologioihin perustuvien sovellusten kehittäminen ja niiden integrointi olemassa oleviin järjestelmäkokonaisuuksiin. Uusi digitaalisen liiketoiminnan palvelukonsepti Future finance yhdistää perinteisen ja uuden liiketoiminnan. Nykyisten järjestelmien liittäminen uusiin e-finance - ratkaisuihin varmistaa kilpailukyvyn jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Lisätietoja: Tieto Entra Oy Teknologiajohtaja Tiina Kurki Puh. (09) 862 62440, 040 550 6336 Varma-Sampo Johtaja Ilkka Kohonen Puh. 010 514 5004, 040 519 5116 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10 000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat muun muassa tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com Varma-Sampo on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka omistavat yhtiön vakuutuksenottajat ja vakuutetut. Yhtiö hoitaa lakisääteistä työeläketurvaa ja tarjoaa asiakkailleen siihen liittyviä lisäpalveluja. Vuonna 1999 Varma-Sammon vakuutusmaksutulo oli 12,3 miljardia markkaa, ja yhtiö maksoi eläkkeinä 257 000 suomalaiselle 11,4 miljardia markkaa. www.varma-sampo.fi TIETOENATOR OYJ ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/21/20001121BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/21/20001121BIT00730/bit0002.pdf