TietoEnator toimittaa Helsingille yhtenäisen dokumentinhallintajärjestelmän

TietoEnator toimittaa Helsingille yhtenäisen dokumentinhallintajärjestelmän Helsingin kaupunki ottaa vaiheittain käyttöön uuden, keskitetyn dokumentinhallintajärjestelmän vuosien 2003 - 2004 aikana. Yhtenäisen järjestelmän ansiosta asiakirjat ovat käyttöoikeuksien mukaisesti joustavasti käytettävissä yli organisaatiorajojen. Ensi vaiheessa järjestelmään viedään päätösasiakirjat ja keskeiset suunnitelmat. Tavoitteena on myös tehostaa tiedonhakua ja asiakirjojen jakelua intranetissa ja Internetissä. Uuden dokumentinhallintajärjestelmän toimittajaksi on valittu TietoEnator. Ohjelmistotuotteena on FileNET Panagon. Hankintapäätöstä edelsi kevään 2002 aikana tehty pilotointi kaupunginkansliassa, kaupunkisuunnitteluvirastossa, opetusvirastossa ja terveysvirastossa. Järjestelmään voidaan tallettaa mitä tahansa dokumenttiaineistoa ja se on integroitavissa myös kaupungin muihin tietojärjestelmiin. Tiedot löytyvät ajantasaisina yhdestä paikasta ja ne voidaan jakaa samanaikaisesti koko laajaan organisaatioon. Kaupungin hallinnossa syntyy kustannussäästöjä ja työskentely tehostuu, mikä ilmenee mm. päällekkäisen työn vähenemisenä, tiedon käytettävyyden tehostumisena sekä päätöksenteon nopeutumisena. Kansliapäällikkö Pertti Vanne sanoo dokumentinhallinnan uudistamisen olevan kaupungin merkittävin asiakirjahallinnon kehittämisprojekti tällä vuosikymmenellä. Se tietää muutoksia työprosesseihin, menettelytapoihin ja vallitsevaan työkulttuuriin. Kaupunkilaisille uuteen järjestelmään siirtyminen merkitsee hallinnon suurempaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, sekä parempaa mahdollisuutta seurata päätöksentekoprosesseja. Lisätietoja: Account manager Aila Kulotie, TietoEnator Oyj, puh. (09) 862 53458 Atk-päällikkö Tuomo Karakorpi, Helsingin kaupunki, puh. (09) 169 2396 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com Helsingin kaupungin organisaatioon kuuluu 28 virastoa ja 6 kunnallista liikelaitosta. Kaupungilla on 4 000 työpistettä eri puolella kaupunkia ja n. 20 kaupungin rajojen ulkopuolella. Henkilöstöä on yli 39 000. Helsingin kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi useita yhteisöjä, laitoksia ja säätiöitä, joissa kaupungilla on määräysvaltaa. www.hel.fi TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00580/wkr0002.pdf

Tilaa