TietoEnator toimittaa selainpohjaisen asiakashallintajärjestelmän Samlinkille

TietoEnator toimittaa selainpohjaisen asiakashallintajärjestelmän Samlinkille TietoEnator toteuttaa Internet-selaimessa toimivan asiakashallintajärjestelmän Oy Samlink Ab:lle. Uusi järjestelmä on ensimmäinen EJB(Enterprise JavaBeans)-teknologialla toteutettu CRM(Customer Relationship Management) -järjestelmä Suomessa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että järjestelmän valmistuttua lähes kaikki Samlinkin asiakaspankkien asiakassuhdetieto käsitellään kyseisen järjestelmän avulla selainympäristössä. Järjestelmän rakentaminen jakautuu useaan vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe sisältää päätoimintoina asiakaskontaktien hallinnan ja asiakastietojen segmentoinnin. Jatkossa järjestelmään tullaan lisäämään mm. asiakastiedon analysointiin liittyvät toiminnot. Asiakashallintajärjestelmän käyttö on alkanut Samlinkin asiakaspankeissa. Ensi vuoden alussa se on laajennettavissa kaikkiin säästöpankkeihin ja paikallisosuuspankkeihin. Järjestelmän toteutuksessa on käytetty uusinta internet-teknologiaa. Sen tekninen arkkitehtuuri perustuu EJB(Enterprise JavaBeans), JSP(JavaServer Pages) sekä servlet -teknologioihin. TietoEnator toimii finanssialalla yli 1500 ammattilaisen voimin ja sen palvelustrategia perustuu pitkäjänteiseen kumppanuuteen asiakasyritysten kanssa. Tärkeä osa palvelua on uusiin teknologioihin perustuvien sovellusten kehittäminen ja niiden integrointi olemassa oleviin järjestelmäkokonaisuuksiin. Uusi digitaalisen liiketoiminnan palvelukonsepti Future finance yhdistää perinteisen ja uuden liiketoiminnan. Nykyisten järjestelmien liittäminen uusiin e-finance ratkaisuihin varmistaa kilpailukyvyn jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Lisätietoja: Maritta Miettinen, osastopäällikkö, Oy Samlink Ab, puh: (09) 133 6362 Tiina Kurki Teknologiajohtaja, Tieto Entra Oy, puh: (09) 862 62 440, (040) 550 6336 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/29/20001129BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/29/20001129BIT00150/bit0002.pdf

Tilaa