TietoEnator toimittaa YTV:lle seudullisen perusrekisterin

TietoEnator toimittaa YTV:lle seudullisen perusrekisterin TietoEnator on tehnyt Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti TietoEnator toimittaa YTV:n seudullisen perusrekisterin. Perusrekisteri kokoaa YTV:n jäsenkuntien eli Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten keskeiset paikkatiedot yhteiseen tietokantaan ja tarjoaa niitä verkon välityksellä käyttäjille. Paikkatietoihin sisältyvät esimerkiksi rakennus-, väestö- ja kaavatiedot, erilaiset aluejako- ja muut kartat sekä muun muassa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkatiedot. Kaikkiaan perusrekisterin keskeiset paikkatiedot koskettavat pääkaupunkiseudun noin miljoonaa asukasta. Tiedot ovat nyt löydettävissä yhdestä yhteisestä tietovarastosta, joten TietoEnatorin toimittama järjestelmä helpottaa seudullisten tietojen välittämistä. Järjestelmän käyttöliittymäksi rakennetaan helppokäyttöinen selainsovellus, mutta järjestelmästä voidaan tuottaa myös nykyisin vuosittain toimitettava SeutuCD. "Nyt käyttöön otettava järjestelmä edistää osaltaan kunnallisten perusrekisteritietojen yhdenmukaistamista ja sitä kautta tietojen saatavuutta", sanoo YTV:n hallituksen puheenjohtaja Suvi Rihtniemi. "Pääkaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet seudulliseen tietopalveluun solmimalla seudullisen rekisteriyhteistyösopimuksen. Vaikka eri jäsenkuntien kuntarekisterit eroavat toisistaan, voidaan tieto kerätä nyt yhteen tietokantaan. Tästä yhteisestä tietokannasta sen voivat poimia niin helsinkiläiset, espoolaiset, vantaalaiset kuin kauniaislaiset tiedontarvitsijat. Näin tietojen saatavuus paranee ja käyttökustannukset pienenevät. Seudullisesta perusrekisteristä saadaan luotettavat lähtötiedot suunnitelmille ja perusta päätöksille." Lisätietoja: pääsuunnittelija Tapio Mallat, YTV, puh. 09-156 1427, gsm 0400 809 567 account manager Kalevi Kyhälä, TietoEnator Oyj, 09-8625 2722, gsm 040 558 5349 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori sekä metsä- ja energiateollisuus. www.tietoenator.com TietoEnatorin Julkisen sektorin 1700 asiantuntijasta yli 400 tekee työtä digitaalisen hallinnon projekteissa. Kaikkiaan konsernissa työskentelee noin 2700 asiantuntijaa asiakkaiden verkkosovellusten ja -palvelujen toteuttamiseksi. YTV:n tehtävänä on edistää pääkaupunkiseudun kehitystä tuottamalla korkeatasoisia joukkoliikenteen, jätehuollon, ilmansuojelun ja kehityssuunnittelun palveluita. YTV on perustamisestaan (1970) alkaen tehnyt seudullista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on sovittaa yhteen yleiskaavatasoiset maankäytön tavoitteet ja edistää toimenpiteitä seudun tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi. Seudun tietohuolto huolehtii seudullisen tietohuollon yhteisistä tehtävistä ja edistää seudullista tilasto- ja tutkimustoimintaa. Seudullisia tietohuoltotehtäviä hoidetaan yhteistyössä YTV-kuntien asianomaisten viranomaisten ja Uudenmaan liiton kanssa. www.ytv.fi TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/14/20010814BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/14/20010814BIT00090/bit0001.pdf