TietoEnator toteuttaa Finnveralle ulkomaisen riskinoton kokonaistietojärjestelmän

TietoEnator toteuttaa Finnveralle ulkomaisen riskinoton kokonaistietojärjestelmän TietoEnator on tehnyt sopimuksen Finnveran kanssa ulkomaisen riskinoton kokonaistietojärjestelmän toteutuksesta. Hanke koostuu useasta toimitusprojektista. TietoEnatorin asiantuntijat tekevät hankkeeseen liittyvät määrittelytyöt kesään 2002 mennessä. Kaikilta osiltaan järjestelmä on käytössä vuonna 2004. Tietojärjestelmä tukee vientitakuiden hakemuskäsittelyä, riskianalyysiä ja päätöksentekoa. Järjestelmällä hoidetaan myös takuiden laskutus ja vastuunseuranta sekä käsitellään korvaushakemukset ja saatavien takaisinperintä. Räätälöitävän ydinjärjestelmän lisäksi hankkeen olennaisia osia ovat dokumenttien hallintajärjestelmä, raportointijärjestelmä sekä ajanmukaisten verkkopalveluiden toteuttaminen. Ulkomainen riskinotto on Finnverassa viennin edistämistä vientitakuita myöntämällä. Vientitakuilla viejä tai rahoittaja voi suojautua vientikauppaan liittyviltä kaupallisilta ja poliittisilta riskeiltä sekä parantaa viennin rahoitusmahdollisuuksia. Vientitakuita myönnettiin vuonna 2000 lähes 14 miljardia markkaa. Kokonaistakuuvastuu oli vuoden lopussa 25 miljardia markkaa. "Ulkomaisen riskinoton tietojärjestelmän rakentaminen on Finnveran mittakaavassa vaativa hanke", toteaa liiketoimintajohtaja Topi Vesteri. "Järjestelmän tulee kattaa takuiden koko elinkaari, joka voi pisimmillään olla kymmeniä vuosia, mikäli saatavia joudutaan uudelleenjärjestelemään. Lisäksi toimintaa säätelevät useat erityislait ja kansainväliset sopimukset. Nyt aloitettu hanke mittaa myös tietotekniikan ja tietohallinnon kykyä toimia liiketoiminnan edistäjänä ja strategian tukena." Toteutettava järjestelmä on selainpohjainen ja se rakennetaan Oraclen välineistöllä. Tietokanta-alustana käytetään Oracle-tietokantaa. TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com Finnvera Oyj on vuonna 1999 toimintansa aloittanut valtion erityisrahoitusyhtiö, johon yhdistettiin Kera Oyj:n ja Valtiontakuukeskuksen liiketoiminnot. Erityisrahoituspalveluja tarjoamalla Finnvera kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja sekä edistää vientiä ja yritysten kansainvälistymistä. Liiketoiminta jakautuu kotimaiseen rahoitustoimintaan ja ulkomaiseen riskinottoon. Yhtiön taseen loppusumma on 8 miljardia markkaa sekä sen hallinnassa olevat vastuut 38 miljardia markkaa. LISÄTIETOJA Juhani Naarvala, Finnvera Oyj, p. 020 46011 Matti Jaakkola , TietoEnator Oyj, p. (09) 862 6000, 040 5575 343 TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/02/20010402BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/02/20010402BIT00170/bit0001.pdf

Tilaa