TietoEnator toteuttaa tarjouksen Entran osakkeenomistajille

TietoEnator toteuttaa tarjouksen Entran osakkeenomistajille TietoEnator Oyj:n ("TietoEnator") Entra Data AB:n ("Entra") osakkeenomistajille antaman julkisen ostotarjouksen hyväksymisajan päättyessä TietoEnator omistaa 88,8 prosenttia Entran osakepääomasta ja 87,3 prosenttia äänimäärästä. TietoEnator on päättänyt toteuttaa tarjouksen luopuen yli 90 prosentin osakepääoman ja äänimäärän saamista koskevasta ehdosta. TietoEnator on myös päättänyt pidentää tarjouksen hyväksymisaikaa ilman ehtoja siten, että se päättyy 31. elokuuta 2000. Osakkeenomistajat, joilla on hallussaan 33,0 prosenttia Entran osakepääomasta ja 37,3 prosenttia äänimäärästä, ovat hyväksyneet TietoEnatorin julkisen ostotarjouksen Entran osakkeista ja saavat vastineeksi TietoEnatorin uusia osakkeita. Entra Datan säätiö (Stiftelsen Entra Data) ja Bo Nordlander, Entran toimitusjohtaja, ovat tarjouksen hyväksyneiden osakkeenomistajien joukossa. Tarjouksen perusteella on luovutettu yhteensä 4.910.244 Entran osaketta. TietoEnatorilla on 88,8 prosenttia Entran osakepääomasta ja 87,3 prosenttia äänimäärästä mukaan lukien ne 6.384.970 Entran A-osaketta ja 1.899.408 Entran B-osaketta, jotka TietoEnator omisti ennen tarjouksen julkistamista. TietoEnator tulee ehdottamaan B-osakkeidensa vaihtoa A- osakkeiksi. Vaihdon toteuttamisen jälkeen TietoEnator omistaa13.066.522 A- osaketta ja 128.100 etuoikeutettua osaketta, mikä vastaa 88,8 prosenttia Entran osakepääomasta ja äänimäärästä. Tarjouksen 22.6.2000 mennessä hyväksyneille toimitetaan TietoEnatorin osakkeet tarjousesitteen ehtojen mukaisesti arviolta 11.7.2000. Kaupankäynnin arvioidaan alkavan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä samana päivänä. Jotta vähemmistöön jääneet osakkeenomistajat voivat vaihtaa Entra- osakkeensa TietoEnatorin osakkeiksi, TietoEnator on päättänyt pidentää tarjouksen hyväksymisaikaa ilman ehtoja siten, että se päättyy 31. elokuuta 2000. Pidennetyn hyväksymisajan kuluessa tarjouksen hyväksyneet Entran osakkeenomistajat saavat TietoEnatorin uudet osakkeet arviolta 20. syyskuuta 2000. Pidennetyn hyväksymisajan kuluessa annettua hyväksymistä ei voi perua. Entran A-osakkeiden listaus Tukholman Arvopaperipörssin O- listalla jatkuu. TietoEnator Oyj Lisätietoja antavat: Eric Österberg, viestintäjohtaja, TietoEnator, puh. +46 8 632 1426, +46 70 590 0599 Bo Nordlander, toimitusjohtaja, Entra, 29.6 jälkeen, puh. +46 709 790 759 TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00070/bit0002.pdf