TietoEnator tuo markkinoille Internet-portaalit ja eri palveluntarjoajien

TietoEnator tuo markkinoille Internet-portaalit ja eri palveluntarjoajien sähköiset palvelut joustavasti yhdistävän dBroker- asiointiratkaisun TietoEnator on kehittänyt dBroker-nimisen asiointiratkaisun, joka tukee TietoEnatorin Digital Government -konseptia ja mahdollistaa Internet- portaalien ja eri palveluntarjoajien palvelujen joustavan yhdistämisen. dBroker tarjoaa eri portaaleille yhden pisteen kautta kulkevan keskitetyn kommunikointiväylän sähköisiin asiointipalveluihin. Käytännössä omien Internet-portaalien rakentajat pystyvät dBroker- ratkaisulla laajentamaan oman portaalinsa palvelutarjontaa. Samalla portaalien käyttäjäystävällisyys lisääntyy, kun käyttäjä pääsee suosikkiportaaleistaan käsiksi laajempaan palvelutarjontaan ja kyseiselle portaalille luonteviin palveluihin. Portaalien ja sähköisten palvelujen yhdistämisen lisäksi dBroker sisältää ratkaisut mm. sähköiseen tunnistukseen, allekirjoitukseen ja maksamiseen. Kokonaisratkaisuna dBroker tarjoaa yhteisö- ja yritysasiakkaille yksinkertaisemman tien omien sähköisten palvelujen kehittämiselle. dBroker perustuu avoimiin standardeihin ja rajapintoihin ja on siksi joustavasti eri käyttöympäristöihin siirrettävissä. Se on kehitetty Java- ohjelmointikielellä ja UDDI-palveluhakemistostandardiin perustuen. Tieto siirtyy eri tietojärjestelmien välillä XML-sanomina ja tiedonsiirtoprotokollana on esimerkiksi SOAP. dBroker-konseptin avulla myös vanhat perusjärjestelmät ovat liitettävissä osaksi sähköisiä palvelukokonaisuuksia perusjärjestelmien päälle rakennettavien asiointiliittymien avulla. Näin saadaan vanhat perusjärjestelmiin tehdyt investoinnit hyödynnettyä uusia sähköisiä palveluja kehitettäessä. dBroker-konseptin kehitystyö käynnistyi TietoEnatorissa vuonna 1999. Ratkaisua on kehitetty rinnan alan kansainvälisen standardoinnin kehittymisen myötä, ja siksi se on alan uusimpien standardien mukainen. TietoEnator on parhaillaan rakentamassa Espoon kaupungille dBrokeriin perustuvaa sähköisten asiointipalvelujen kokonaisratkaisua. LISÄTIETOJA: Matti Sevilä, TietoEnator Oyj, p. 09 8625 3231, 0400 459 152 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj, p. 09 8625 3423, 040 7280 374 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori sekä metsä- ja energiateollisuus. www.tietoenator.com TietoEnatorin Julkisen sektorin 1 700 asiantuntijasta yli 400 tekee työtä digitaalisen hallinnon projekteissa. Kaikkiaan konsernissa työskentelee noin 2 700 asiantuntijaa asiakkaiden verkkosovellusten ja - palvelujen toteuttamiseksi. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/10/20010910BIT00050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/10/20010910BIT00050/bit0001.pdf