TietoEnator vahvistaa asemiaan Pohjoismaiden terveydenhuollon markkinoilla

TietoEnator vahvistaa asemiaan Pohjoismaiden terveydenhuollon markkinoilla TietoEnator Oyj ja norjalainen EDB Business Partner ASA ovat päättäneet perustaa terveydenhuollon tietotekniikkaan keskittyvän yhteisyrityksen. Yritykseen liitetään TietoEnatorin Ruotsin terveydenhuollon tuoteliiketoimintaa harjoittava Medical AB ja EDB:n täysin omistama Infomedica AS. Uuden yhtiön budjetoitu liikevaihto kuluvalle vuodelle on noin 95 Mmk. Henkilöstöstön määrä on 115. Tehdyn aiesopimuksen mukaan TietoEnator hankkii enemmistön perustettavan yhtiön osakkeista. Lopullinen sopimus allekirjoitetaan due diligence -prosessin jälkeen toukokuussa. Infomedica on johtava potilashallinnon tietojärjestelmien toimittaja Norjassa ja vastaavasti TietoEnatorilla on merkittävä asema Ruotsin ja Suomen markkinoilla. TietoEnator on tätä ennen usean vuoden ajan tehnyt tiivistä yhteistyötä Infomedican kanssa Ruotsin markkinoilla toimittamalla Uppsalan ja Örebron yliopistosairaaloihin laajat potilashallinnon ratkaisut, jotka perustuvat Infomedican kehittämään InfoMedix- tuoteperheeseen. Uuden yhtiön tavoitteena on olla johtava sairaalajärjestelmien toimittaja Pohjoismaissa ja laajentua myöhemmin myös kansainvälisille markkinoille. Tuotteet sovitetaan kunkin maan tarpeisiin sopiviksi ja palvelut järjestetään paikallisin voimin. Uuden yhtiön pääkonttori sijoittuu Osloon ja yhtiön toimitusjohtajaksi tulee Infomedican toimitusjohtaja Tor Lahlum. Yhtiön nimi ja juridinen rakenne määritellään myöhemmin. Tärkeä tavoite yhtiön tuotekehityksessä on huolehtia oikean tiedon saatavuudesta kaikille terveydenhuollon toimijoille, mihin päästään hyödyntämällä uutta teknologiaa mm. sähköisiä palveluita, toteaa Tor Lahlum. Terveydenhuollon tietojärjestelmämarkkinat kansainvälistyvät ja samanaikaisesti terveydenhuollon sähköiset palvelut saavat yhä merkittävämmän aseman. Tämän vuoksi yhtiön perustaminen on tärkeä askel TietoEnatorin strategiassa, sanoo terveydenhuollon liiketoiminnoista TietoEnatorissa vastaava Juhani Kaisanlahti. TietoEnatorin Suomen terveydenhuollon liiketoimintoja ei sisällytetä perustettavaan yhtiöön, vaikkakin tiivistä yhteistyötä tehdään sekä tuotekehityksessä että markkinoinnissa koko markkina-alueella. Myös TietoEnatorin Suomessa kehittämää Effica-tuoteperhettä markkinoidaan uuden yhtiön toimesta muissa Pohjoismaissa. Lisätietoja antavat: Lars Gahnström, TietoEnator, Julkinen hallinto, +46 8749 8024, +46 705 726 083 Ola Gustafsson, TietoEnator Medical, +46 46 180 585, +46 708 294 268 Juhani Kaisanlahti, TietoEnator Julkinen hallinto, +358 9 86252471, +358 400 643371 Trygve Rainertsen, EDB Business Partner, +47 22 94 40 32, +47 905 04 050 Tor Lahlum, EDB Business Partner, +47 22 78 39 50, +47 909 86 467 TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin Pörssi Tukholman Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/04/20000404BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/04/20000404BIT00560/bit0002.pdf

Tilaa