TietoEnatorilla hallussaan yli 90 % Entran osakkeista ja äänistä

TietoEnatorilla hallussaan yli 90 % Entran osakkeista ja äänistä Uusi osakkeiden toimittamispäivä Entran omistajille Entra Data AB:n (publ) osakkeenomistajat ovat pidennetyn tarjousajan kuluessa hyväksyneet TietoEnator Oyj:n osakkeiden vaihtamista koskevan tarjouksen siinä määrin, että TietoEnatorilla on yli 90 % osakepääomasta ja äänistä, sen jälkeen kun TietoEnatorin omistamat Entran B-osakkeet on muutettu A-osakkeiksi. TietoEnator on siksi päättänyt (ilman muita muutoksia pörssitiedotteeseen 28.6.2000), että uusien osakkeiden toimittamispäivä on noin 8.8.2000 niille Entran osakkeenomistajille, joiden osakkeet Alfred Berg Fondkomission AB tarjousesitteen ehtojen mukaisesti on vastaanottanut viimeistään 27.7.2000. Lisätiedot: Eric Österberg, viestintäjohtaja, puh. +46 8 632 1426, +46 70 590 0599 TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/21/20000721BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/21/20000721BIT00050/bit0002.pdf

Tilaa