TietoEnatorilta asiakaspalvelujärjestelmä Joensuun kaupungin Peruspalvelu virastolle

TietoEnatorilta asiakaspalvelujärjestelmä Joensuun kaupungin Peruspalvelu virastolle Joensuun kaupungin Peruspalveluvirasto on päättänyt hankkia asiakaspalvelunsa tueksi TietoEnatorin Effica-järjestelmän. TietoEnator toimittaa ensi vuonna Joensuuhun noin 300 työaseman kokonaisuuden kaikkiin terveydenhuollon toimintoihin: mm. hammashuoltoon, yleisterveydenhuoltoon, laitoshoitoon ja kotihoitoon sekä laboratorioyhteyksiin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Myös ympäristökunnat Eno, Kiihtelysvaara, Outokumpu ja Pyhäselkä ovat valinneet Effican. Joensuun peruspalveluilla on 60 toimipistettä, joiden vanha tietojärjestelmä uudistuu nyt sekä teknisesti että toiminnallisesti. TietoEnatorin ratkaisun avulla ajantasainen ja oikea tieto on aina käytettävissä hoitoketjun eri vaiheissa. Tämä antaa henkilöstölle enemmän aikaa hoitotyöhön ja parantaa asiakaspalvelun laatua kaikilla toiminta- alueilla. Lisäksi päästään hyödyntämään entistä paremmin myös tietoverkkoja. Efficalla tuetaan myös Joensuun seudun alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteina on kehittää mm. laboratorio-, lähete/palaute- ja päivystysyhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa. "Testasimme perusteellisesti toiminnoittain kolmea järjestelmää ja arvioimme niistä noin 140 vaatimuskohtaa. Effica sai parhaat pisteet lähes kaikilla alueilla, hammashuollossa se oli selkeästi paras. Arvostimme myös toimittajan kykyä selvitä vaativasta toimituksesta sekä jatkokehityksen haasteista", kertoo hallintopäällikkö Vesa Vestala Joensuun Peruspalveluvirastosta. TietoEnator on johtava sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien toimittaja Pohjolassa. Suomessa sen asiakkaana on noin 100 terveyskeskusta. Effica on laaja tuotekokonaisuus, joka on kehitetty palvelemaan perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa ja sosiaalitoimea sekä tukemaan mm. saumattomia hoitoketjuja ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Lisätietoja: Joensuun kaupunki, hallintopäällikkö Vesa Vestala, puh. (013) 267 5701, vesa.vestala@jns.fi TietoEnator, toimialajohtaja Hannu Puuronen, puh, (08) 537 2743, hannu.puuronen@tietoenator.com TIETOENATOR OYJ TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00200/bit0002.pdf

Tilaa