TietoEnatorilta asiakaspalvelujärjestelmä Nokian kaupungin sosiaali- ja te

TIETOENATOR OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 2.5.2002 KLO 9.00 1 (1) TietoEnatorilta asiakaspalvelujärjestelmä Nokian kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle TietoEnator ja Nokian kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Effica- kokonaisuuden toimittamisesta sosiaali- ja terveysviraston asiakaspalvelujärjestelmäksi. - Tavoitteenamme on parantaa kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja hyödyntämällä mahdollisimman modernia tietotekniikkaa ja luotettavaa tiedonhallintaa. Etsimme asiakaslähtöistä järjestelmää, joka lakisääteisten tehtävien lisäksi auttaa myös työn kehittämisessä ja arvioinnissa sekä saumattomien palveluketjujen toteuttamisessa esimerkiksi vanhustenhuoltoon. Tällöin ajantasaisten tietojen on oltava kaikkien siihen oikeutettujen toimijoiden käytössä. Arvostimme valinnassa myös ratkaisun selkeyttä ja käyttäjäystävällisyyttä samoin kuin uusien teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia, toteavat sosiaalijohtaja Hanna Ahonen ja terveyskeskuksen johtaja Jorma Salonen Nokialta. Ratkaisu tulee palvelemaan terveyskeskuksen vastaanottotoimintaa, laitos- ja kotihoitoa, erikoissairaanhoitoa, hammashuoltoa, laboratoriotoimintaa sekä yhteydenpitoa Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Sosiaalitoimessa Effica palvelee laitos- ja kotihoidon lisäksi päivähoitoa, yksilö- ja perhehuoltoa, lastenvalvojan työtä sekä elatusturva-asioiden hoitoa. Käyttöönotto etenee vaiheittain siten, että terveyskeskuksen vastaanotto aloittaa käytön tämän vuoden lopussa ja päivähoito maaliskuussa 2003. TietoEnator on johtava sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmätoimittaja Pohjoismaissa. Effica-ratkaisu on kehitetty palvelemaan perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa, laboratoriotoimintaa ja sosiaalitoimea. Tavoitteena on antaa henkilöstölle enemmän aikaa hoitotyöhön ja tukea moniammatillista yhteistyötä niin organisaatioiden sisällä kuin alueellisestikin. Lisätietoja: Jarkko Krannila, myyntijohtaja TietoEnator, Terveystoimi, puh. (02) 337 4634 tai 0400 586 162, jarkko.krannila@tietoenator.com Carita Hirvonen, toimialajohtaja, TietoEnator, Sosiaali- ja opetustoimi, puh. (014) 415 7174 tai 040 585 6485, carita.hirvonen@tietoenator.com Hanna Ahonen, sosiaalijohtaja, Nokian kaupunki, puh. (03) 3418 244 tai 040 779 9055, hanna.ahonen@nokiankaupunki.fi Jorma Salonen, terveyskeskuksen johtaja, talouspäällikkö, Nokian terveyskeskus, puh. (03) 3418 666 tai 040 779 9278, jorma.salonen@nokiankaupunki.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/02/20020502BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/02/20020502BIT00010/wkr0002.pdf

Tilaa