TietoEnatorilta asiakaspalvelujärjestelmä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle

TietoEnatorilta asiakaspalvelujärjestelmä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle TietoEnator toimittaa Tampereen kaupungille Effica-tietojärjestelmän sosiaalitoimen ja hammashuollon asiakaspalvelujärjestelmäksi. Tampereen kaupunki panostaa vuoteen 2005 mennessä sosiaali- ja terveystoimen järjestelmien uudistamiseen kaikkiaan noin 10 miljoonaa euroa. Tästä nyt sovittu TietoEnatorin osuus on reilut kaksi miljoonaa euroa. Käyttöönotot etenevät vaiheittain, ensimmäisenä Yksilö- ja perhehuolto syksyllä 2003, Päivähoito ja hammashuolto vuonna 2004. Ratkaisu tulee palvelemaan sosiaalitoimessa yksilö- ja perhehuoltoa, päivähoitoa sekä lastenvalvojan työtä ja elatusturva-asioiden hoitoa. Hammashuollossa Effica palvelee mm. ajanvarausta, vastaanottotoimintaa, hoitosuunnitelmien laatimista ja laskutusta. Järjestelmään voidaan liittää myös kuva-arkisto, jolloin mm. röntgenkuvat ja digitaaliset kuvat ovat helposti katsottavissa ja arkistoitavissa. - Tavoitteenamme on antaa henkilöstölle enemmän aikaa asiakastyöhön ja ajantasaiset tiedot asiakaspalvelun käyttöön sekä tukea moniammatillista yhteistyötä niin organisaatioiden sisällä kuin alueellisestikin. Myös sähköisen asioinnin mahdollisuudet ja mobiiliratkaisut on huomioitu Effican kehittämisessä, kertoo projektipäällikkö Jorma Lehtisaari Tampereen kaupungista. TietoEnator on johtava sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmätoimittaja Pohjoismaissa. Effica-ratkaisu on kehitetty palvelemaan perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa, laboratoriotoimintaa, hammashuoltoa ja sosiaalitoimea. Sosiaalitoimen vastaava järjestelmä palvelee Ruotsissa jo yli 5 miljoonan väestöpohjaa, Suomessa suurin asiakas on Helsingin kaupunki. Hammashuollon järjestelmää käytetään Pohjoismaissa yli 4000 työasemalla. Lisätietoja: Jarkko Krannila, myyntijohtaja TietoEnator, Terveystoimi, puh. (02) 337 4634 tai 0400 586 162, s-posti jarkko.krannila@tietoenator.com Carita Hirvonen, toimialajohtaja, TietoEnator, Sosiaali- ja opetustoimi, puh. (014) 415 7174 tai 040 585 6485, s-posti carita.hirvonen@tietoenator.com Jorma Lehtisaari, projektipäällikkö, Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, puh. (03) 3147 7301, jorma.lehtisaari@tt.tampere.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/31/20020531BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/31/20020531BIT00030/wkr0002.pdf