TietoEnatorilta asiakaspalvelujärjestelmät Kainuun sairaanhoitopiirille ja Kajaanin kaupungille

TietoEnatorilta asiakaspalvelujärjestelmät Kainuun sairaanhoitopiirille ja Kajaanin kaupungille TietoEnator on allekirjoittanut sopimukset Kainuun sairaanhoitopiirin ja Kajaanin kaupungin kanssa Effica-kokonaisuuden toimittamisesta näiden kummankin organisaation potilastieto- ja asiakaspalvelujärjestelmäksi. Keskeisenä tavoitteena on alueellisen yhteistyön tehostaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen. - Kainuun sairaanhoitopiiri on perinteisesti tehnyt tiivistä yhteistyötä kaikkien kymmenen omistajakuntansa kanssa, joten myös tietojärjestelmän pitää tukea ja syventää tätä kehitystä entisestään. Perusteellisten testausten tuloksena varmistuimme, että Effica tukee tätä samalla kun saamme sen myötä käyttöömme mm. sähköisen sairauskertomuksen, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen. - Yhteistyön tiivistäminen ja toimintojen järkeistäminen sairaanhoitopiirin suuntaan oli keskeisenä tietojärjestelmän valintakriteerinä Kajaanissa. Lisäksi Effica tukee suunnitelmiamme yhdistää laboratoriomme ja työterveyshuoltomme sairaanhoitopiirin kanssa. Haluamme liikuttaa tietoa emme ihmisiä, painottaa Kajaanin johtava lääkäri Tuula Sassi. Effican myötä sairaanhoitopiiri ja Kajaanin terveyskeskus saavat yhtenäisen ratkaisun, joka potilashallinnon ja sairauskertomuksen lisäksi kattaa myös laboratoriotoiminnan ja laskutukset sekä vastaanottotoimintaa, laitos- ja kotihoitoa, erikoissairaanhoitoa ja hammashuoltoa. TietoEnator on johtava sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmätoimittaja Pohjoismaissa. Effica-ratkaisu on kehitetty palvelemaan erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitoimea. Tavoitteena on antaa henkilöstölle enemmän aikaa hoitotyöhön ja tukea moniammatillista yhteistyötä niin organisaatioiden sisällä kuin alueellisestikin. Lisätietoja: Hannu Puuronen, toimialajohtaja, TietoEnator, puh. (08) 537 2743 tai 0400 291 801, hannu.puuronen@tietoenator.com Tuula Sassi, johtava lääkäri, Kajaanin kaupunki, puh. (08) 61 571, tuula.sassi@kajaani.fi Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja, Kainuun sairaanhoitopiiri, puh. (08) 615 6000, hannu.leskinen@kass.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/08/20020508BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/08/20020508BIT00750/wkr0002.pdf