TietoEnatorilta Kaakkois-Suomeen terveydenhuollon aluejärjestelmä

TietoEnatorilta Kaakkois-Suomeen terveydenhuollon aluejärjestelmä TietoEnator ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin omistama Medi-IT Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen terveydenhuollon Effica-ratkaisun toimittamisesta. Tavoitteena on toteuttaa Kaakkois-Suomen terveydenhuollolle alueellinen yhteisjärjestelmä palvelemaan Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirejä sekä Imatran, Kotkan ja Lappeenrannan terveyskeskuksia. Lisäksi järjestelmän piiriin on tarkoitus liittää Kymijoen työterveys. Järjestelmän käyttöympäristöstä ja hallinnoinnista vastaa Medi-IT ja käyttäjiksi arvioidaan tulevan noin 5000 käyttäjää. - Nyt tehty tietojärjestelmähankinta mahdollistaa nykyisen organisaatiokeskeisen toiminnan kehittämisen kokonaisvaltaiseksi asiakaslähtöiseksi palveluksi. Terveydenhuollon ammattilaisille ratkaisu tarjoaa työvälineen, joka tukee laadukasta hoitoa ja antaa mahdollisuuden - potilaan luvalla - tarkastella tämän kokonaistilannetta kaikkien yhteistyössä mukana olevien hoito-organisaatioiden osalta. Organisaatioiden tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja yhtenäistää hoitokäytäntöjä sekä vähentää päällekkäisiä toimintoja ja tutkimuksia, mikä luonnollisesti tehostaa toimintaa, kertoo Medi-IT:n toimitusjohtaja Timo Koivu. Efficaan perustuva yhteinen alueellinen sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kattava järjestelmä mahdollistaa hoidon ja hoitoketjujen suunnittelun ja johtamisen uudella tavalla. Järjestelmä sisältää potilashallinnon, elektronisen potilaskertomuksen tarvittavine hoitohistoriatietoineen sekä organisaatioiden resurssitiedot, mikä luo edellytykset esimerkiksi jonojen parempaan hallintaan. Alueellista yhteistyötä tehostaa mm. sairauskertomustietojen käyttömahdollisuus yhteisen alueellisen käyttöliittymän kautta. Kaakkois-Suomessa on tarkoitus luoda yhteisjärjestelmästä myös tarvittavat yliopistosairaalayhteydet HUS:iin. TietoEnator on johtava sosiaali- ja terveystoimen tietotekniikkakumppani Pohjoismaissa. Effica on laaja tietojärjestelmäkokonaisuus, jonka keskeisinä tavoitteina on antaa henkilöstölle enemmän aikaa hoitotyöhön sekä tukea moniammatillista yhteistyötä ja keskittymistä niin yksittäiseen hoitotilanteeseen kuin hoidon jatkosuunnitteluunkin. Lisätietoja: Hannu Puuronen, toimialajohtaja, TietoEnator, puh. (08) 537 2743 tai 0400 291 801, hannu.puuronen@tietoenator.com Riitta Järvinen, projektinjohtaja, Medi-IT Oy, puh (05) 2205 914 tai 050 340 5518, riitta.jarvinen@medi-it.fi Timo Koivu, toimitusjohtaja, Medi-IT Oy, puh. (05) 2205 910 tai 0500 715 551, timo.koivu@medi-it.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,2 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelu perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com Medi-IT Oy on 1.1.2002 terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tietotekniikkapalveluiden tuottamiseen perustettu Kaakkois-Suomessa toimiva yritys. Yrityksen omistaa tällä hetkellä kokonaan Kymenlaakson sairaanhoitopiiri. Yhtiön liikevaihto on 4,0 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 32. Medi-IT Oy tuottaa tällä hetkellä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin tarvitsemat palvelut sekä vastaa Anjalankosken, Haminan ja Miehikkälän terveyskeskusten potilastietojärjestelmistä. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021209BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021209BIT00390/wkr0002.pdf

Tilaa