TietoEnatorilta sisällönhallintaa tukevia ratkaisuja

TIETOENATOR OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 3.9.2002 KLO 9.00 1 (1) TietoEnatorilta sisällönhallintaa tukevia ratkaisuja Sisällönhallinta - Content Management - liittyy yhä useammin yrityksen ydinliiketoimintaan, koska sillä voidaan parantaa kilpailukykyä. Usein kuitenkin tieto on vaikeasti haettavissa ja hajallaan ympäri organisaatiota. Osa liiketoimintaan liittyvästä tiedosta on hiljaista tietoa, jota ei edes ole dokumentoitu ja joka häviää, kun työntekijät lähtevät eläkkeelle tai vaihtavat työpaikkaa. "IT-strategian oheen yritykset tarvitsevat sisällönhallintastrategian, koska hyvä sisällönhallintastrategia luo kilpailuetua. Samalla luodaan pohja onnistuneelle sisällönhallinnan ratkaisulle", toimitusjohtaja Marketta Jylhä TietoEnator Technology Oy:stä sanoo. Sisällönhallintastrategia oli esillä TietoEnatorin Resource Management - yksikön Avoimien ovien -päivässä 3.9.2002 Espoossa. Jäsentymättömän tiedon etsiminen maksaa ja vie työaikaa Kun tieto on jäsentymätöntä, sitä on vaikea löytää. Jos työntekijät käyttävät päivässä esimerkiksi 15 minuuttia hakiessaan oikeaa dokumenttia, kustannukset vuositasolla tästä turhasta työstä nousevat korkeiksi. Sisällönhallintastrategiassa pitää määritellä, mitä hyötyjä sillä tavoitellaan sekä myös, miten niitä mitataan. Mittareina voivat olla esimerkiksi asioiden nopeutuminen ja työnteon tehostuminen. "Yritysten pitää itse sitoutua ja uskoa tavoittelemiinsa säästöihin ja sisällönhallinnan pitää olla kilpailukykyä tukevaa toimintaa", myyntijohtaja Juha Ekberg TietoEnatorista sanoo. Hyvin suunnitellusta sisällönhallinnan strategiasta koituvat edut ovat mm seuraavia: - informaation ajantasaisuus ja paikkansapitävyys - turhan työn väheneminen - monipuoliset sähköiset palvelut asiakkaille - uuden tuotteen tai palvelun markkinoilletulon nopeutuminen Sisällönhallintaan kuuluvat tiedon tuottaminen, tiedon muokkaus sekä arkistointi. Tiedon tuottaja luo dokumentilleen luokittelun, jakelun sekä voimassaoloajan. Eri käyttäjille luodaan tiedon käyttöön erilaisia näkymiä. "Sisällönhallinnalla tehdään samaa liiketoimintaa kuin fyysisellä liiketoiminnallakin. Sen vuoksi yrityksen elektronisen identiteetin pitää myös vastata todellisuutta ja tarjota vähintäänkin samat palvelut. Brandin kuva muuttuu, jos identiteetit ovat erilaiset. Kehityksen kärjessä kulkevat tässä pankit ja elektroniikkateollisuus", Juha Ekberg sanoo. Informaatio on yksi avainresursseista Informaatio on yksi organisaation neljästä avainresurssista - henkilöstön, asiakassuhteiden ja talouden ohella. Avainresurssien tehokas hallinta nousee lähivuosina entistä strategisemmaksi kysymykseksi ja johtamisen keskeiseksi alueeksi. TietoEnator Resource Management on keskittynyt tarjoamaan asiakkailleen näiden avainresurssien hoitoa ja niihin liittyvien prosessien virtaviivaistamista helpottavia ohjelmistoja ja palveluja. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marketta Jylhä, TietoEnator Technology Oy, puh. 09- 862 60936, 040-538 9945 Myyntijohtaja Juha Ekberg, TietoEnator Technology Oy, puh. 09 862 60907, 040-507 1373 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/03/20020903BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/03/20020903BIT00020/wkr0002.pdf