TietoEnatorilta uusia hoidon tehostamista ja yhteistyötä tukevia ratkaisuja terveydenhuollolle

TietoEnatorilta uusia hoidon tehostamista ja yhteistyötä tukevia ratkaisuja terveydenhuollolle TietoEnatorin kehittämä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhtenäinen kokonaisratkaisu Effica on viime aikoina laajentunut merkittävästi mm. tekstiviestipalveluilla, kuva-arkistolla sekä organisaatioiden välisen digitaalisen kuvan ja potilaskertomustietojen siirron ratkaisuilla. Uusin läpimurto on perusterveydenhuollon suomenkielisen puheentunnistuksen integrointi Efficaan. Haukiputaan terveyskeskus aloittaa tämän pilotoinnin ensimmäisenä syyskuun lopulla. Suomenkielen puheentunnistuksen ratkaisu perustuu TietoEnatorin, Philips Speech Processingin ja Konttorityö Oy:n yhteistyöhön, jonka tuloksena TietoEnator on integroinut Philipsin SpeechMagic-ohjelmiston Efficaan. Koko perusterveydenhuollon kattavaa puheentunnistusta ei ole aikaisemmin toteutettu missään päin maailmaa. TietoEnatorin tavoitteena on tukea ratkaisuillaan potilaan kokonaisvaltaista hoitamista sekä keskittymistä niin yksittäiseen hoitotilanteeseen kuin hoidon jatkosuunnitteluunkin. Kokemusten mukaan henkilöstölle jää enemmän aikaa hoitotyöhön ja sekä moniammatillinen että organisaatioiden välinen ja alueellinen yhteistyö sujuvat paremmin. Potilaille tämä merkitsee hoitojaksojen tehostumista ja lyhentymistä. TietoEnator on johtava terveystoimen tietotekniikkaratkaisujen toimittaja Pohjoismaissa. Konsernilla on yli 30 vuoden kokemus terveydenhuollosta ja yhteensä noin 300 asiantuntijaa ko. sektorin tehtävissä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Effica-ratkaisu on kehitetty palvelemaan erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja myös sosiaalitoimea. Potilashallinnon ja sähköisen sairauskertomuksen lisäksi terveydenhuollon Effica käsittää myös mm. laboratoriotoiminnan, hammashuollon, laitos- ja kotihoidon, röntgenin, leikkaussalitoiminnan, työterveyshuollon, laskutukset ja vastaanottotoiminnan. Lisätietoja: Hannu Puuronen, toimialajohtaja, TietoEnator, puh. (08) 537 2743 tai 0400 291 801, s-posti hannu.puuronen@tietoenator.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00040/wkr0002.pdf