TietoEnatorin järjestelmällä Helsingborg tehostaa sähköistä kaupankäyntiä

TietoEnatorin järjestelmällä Helsingborg tehostaa sähköistä kaupankäyntiä Uusi sähköisen kaupankäynnin järjestelmä tehostaa Helsingborgin kaupungin hankintakäytäntöjä. Kaupunki uskoo, että sähköinen kaupankäynti lyö viimein itsensä läpi uuden järjestelmän ansiosta. Helsingborgin kaupunki otti käyttöön sähköisen kaupankäynnin hyvin varhaisessa vaiheessa. Ensimmäiset investoinnit tehtiin jo vuonna 1996, ja hanke herätti suurta mielenkiintoa muissa kunnissa eri puolilla Ruotsia. Hanke ei kuitenkaan ollut toivotun kaltainen menestys. Nyt hankkeessa siirrytään seuraavaan kehitysvaiheeseen. Nykyinen järjestelmä korvataan PEBS/TietoEnatorin uudella ratkaisulla. "Meidän kannaltamme oli välttämätöntä jatkaa investointejamme hankintojen sähköisen käsittelyn edelleen kehittämiseen. Käytäntöjä voidaan rationalisoida oleellisesti, mikä merkitsee suurempia taloudellisia säästöjä", sanoo Helsingborgin kaupungin hankinnoista vastaava Christina Nilsson. Myös työmäärä vähenee, minkä ansiosta henkilöstölle jää enemmän aikaan muihin tehtäviin, hän lisää. Uusi järjestelmä pystyy käsittelemään sekä hankinnat että laskutuksen sähköisesti. Helsingborgin kaupunki on aiemmin ottanut käyttöön TietoEnatorin e.Fact-järjestelmän helpottamaan laskujen ja muiden asiakirjojen digitaalista käsittelyä. Nyt allekirjoitetulla sopimuksella Helsingborgin kaupunki saa käyttöönsä verkkopohjaisen kaupankäyntijärjestelmän FTB:n. Järjestelmän käytöstä vastaa TietoEnatorin Lundissa sijaitseva toimipiste. Järjestelmää käytetään Internetin välityksellä. Sanomanvälitystä ja muuta tietoliikennettä hoitaa Decapus-integraatiomoottori, joka sisältyy myös sopimukseen. "Helsingborgin kaupunki on tullut tunnetuksi halustaan käyttää uusinta teknologiaa toiminnassaan. Sen vuoksi olemme erityisen iloisia tästä sopimuksesta", sanoo Bertil Wilén TietoEnatorista. Lisätietoja antavat: Christina Nilsson, hankintavastaava, Helsingborgin kaupunki. Puh. +46 42 10 53 23. Sähköposti: christina.nilsson@stad.helsingborg.se Bertil Wilén, yhteyspäällikkö, TietoEnator Julkinen sektori. Puh. +46 40 66 44 102, matkapuhelin +46 705 57 70 35. Sähköposti: bertil.wilen@tietoenator.com Ulf Linderoth, yhteyspäällikkö, TietoEnator Julkinen sektori. Puh. +46 40- 66 44 155, matkapuhelin +46 708 79 52 62. Sähköposti: ulf.linderoth@tietoenator.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com Electronic Commerce PEBS AB on yksi niistä kolmesta sähköisen kaupankäynnin toimittajasta, jonka kanssa Ruotsin valtiokonttori on solminut keskitetyn runkosopimuksen koskien maan koko julkista sektoria. PEBS:n omistavat Ruotsin Posti ja TietoEnator. PEBS markkinoi TietoEnatorin ja Postin sähköisen kaupankäynnin tuotteita julkiselle sektorille PEBS-tuotemerkillä. Lisätietoja saa osoitteesta www.pebs.se, sähköpostitse info@pebs.se tai puhelimitse, +46 8 727 4400 TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/29/20000829BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/29/20000829BIT00580/bit0002.pdf

Tilaa