TietoEnatorin terveydenhuollon ohjelmistotarjonta laajenee Flexlab-

TietoEnatorin terveydenhuollon ohjelmistotarjonta laajenee Flexlab- ohjelmistolla TietoEnator hankkii oikeudet Flexlab/kemi-ohjelmistoon. Ohjelmistolla on johtava markkina-asema Ruotsissa sairaanhoitoon liittyvässä kliinistä kemiaa koskevassa laboratoriotoiminnassa. Flexlab/kemi-ohjelmisto työllistää 20 työntekijää, jotka siirtyvät hankinnan yhteydessä TietoEnatorin palvelukseen. Hankinta on osa TietoEnatorin panostusta Pohjoismaiden terveyden- ja sairaanhoitomarkkinoihin. - Sen lisäksi, että vakiinnutamme asemamme ja saavutamme johtavan aseman kliinisen kemian laboratoriomarkkinoilla, olemme tietoisia äskettäin kehittämämme verkkopohjaisen Infomedix RoS lähete- ja vastausjärjestelmän ja Flexlab/kemi-ohjelmiston välisestä synergiavaikutuksesta, sanoo Ola Gustafsson, joka vastaa TietoEnator Health Care Sverige -toimistosta. TietoEnatorin pyrkimyksenä on nostaa tietoteknologian hyödyntäminen terveyden- ja sairaanhoidossa uudelle tasolle. Potilaalla on tulevaisuudessa keskeinen asema häntä itseään koskevan tiedon välittömänä omistajan, mikä tarkoittaa uutta ajattelutapaa terveyden- ja sairaanhoidossa. TietoEnator tarjoaa välineet, joiden avulla muutokset on mahdollista toteuttaa. Flexlab/kemi-ohjelmisto on nykyään asennettu 50 kohteeseen Pohjoismaissa ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 20 miljoonaa kruunua. Lisätietoja: Juhani Kaisanlahti, (09) 862 52471, 0400 643 371, juhani.kaisanlahti@tietoenator.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00530/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00530/bit0002.pdf

Tilaa