Vapautuvat kaasumarkkinat asettavat suuria haasteita tietotekniikalle

Vapautuvat kaasumarkkinat asettavat suuria haasteita tietotekniikalle Vapautuvilla kaasumarkkinoilla tarvitaan tietotekniikkaratkaisuja, jotka on suunniteltu ja valmisteltu alan uusia kaupallisia järjestelyjä silmällä pitäen. TietoEnator vahvisti kansainvälistä asemaansa ja sai tavoitellun toimitusprojektin, joka sisältää täydellisen kaasuntuotannon hallintaratkaisun BP:n Shetlandinsaarten länsi- ja itäpuolista kaasuputkea varten. Norjan hallituksen päätös ryhtyä entistä tiukemmin noudattamaan EU:n energiadirektiiviä merkitsee, että kunkin yhtiön on myytävä kaasunsa avoimilla markkinoilla. Norjassa toimivien öljy- ja kaasuyhtiöiden on nopeasti mukauduttava uuteen tilanteeseen. TietoEnator on viime vuosien ajan järjestelmällisesti kehittänyt tietotekniikkaratkaisuja vapautuneille kaasumarkkinoille. Öljy- ja kaasuliiketoimintansa päätoimipaikasta, Norjan Stavangerista käsin, TietoEnator toimittaa markkinoiden johtavia tietotekniikkaratkaisuja Euroopan kaasumarkkinoille. "Markkinoilla on välittömästi tarvetta siirtyä ratkaisuihin, joilla tarkat tiedot toimitetuista kaasumääristä kohdennetaan voimassa oleviin kaasunmyyntisopimuksiin", sanoo Trond Arve Pettersen, TietoEnatorin öljy- ja kaasuliiketoiminnasta vastaava johtaja. TietoEnator on koonnut alalla ainutlaatuisen tietämyksen työskennellessään tällaisten ratkaisujen parissa Norjassa, Isossa- Britanniassa, Alankomaissa ja Yhdysvalloissa sekä kaukaisemmillakin markkinoilla, kuten Filippiineillä, Vietnamissa ja Egyptissä. Luotettavuus ja joustavuus ovat ne kaksi tärkeää perustetta, joilla monet asiakkaat valitsevat TietoEnatorin Energy Components -tuoteryhmän tuotteet kaasuntuotantonsa hallinta- ja kohdentamisjärjestelmäksi. Myös NAM, suuri hollantilainen kaasuntoimittaja, on kiinnostunut yhteistyöstä TietoEnatorin kanssa varmistaakseen järjestelmiensä sopivuuden vapautuville kaasumarkkinoille. "Energy Components -tuoteryhmän avulla TietoEnator kykenee hoitamaan koko arvoketjun säiliöstä jakelupisteeseen. Energy Componentsin nyt toteuttamat Shetlandinsaarten länsi- ja itäpuolen kaupallisten kaasujärjestelyjen (nk. Magnus EOR -projekti - Enhanced Oil Recovery) vaatimat ratkaisut ovat esimerkkinä siitä, mitä TietoEnator odottaa vapautuvilta markkinoilta", sanoo Henning Stokke, Energy Components - tuoteryhmän päällikkö TietoEnator on viime vuosina kehittänyt Energy Components -tuoteryhmää ja järjestelmällisesti lisännyt kaasuntuotannon hallinnan osaamistaan. Viime vuonna yhtiö avasi uuden konttorin Lontoossa ollakseen lähempänä Ison-Britannian markkinoita, ja hiljattain se avasi toisen toimiston Aberdeenissa. Lisätietoja: Trond Arve Pettersen, öljy- ja kaasuliiketoiminnasta vastaava johtaja, TietoEnator +47 51 96 30 00, +47 915 80 174 trond-arve.pettersen@tietoenator.com Per Bakseter, Country Manager, Norja +47 22 07 60 00+47 913 69 043 per.bakseter@tietoenator.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/29/20010629BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/29/20010629BIT00720/bit0001.pdf

Tilaa