VIIDESOSA SUOMALAISYRITYKSISTÄ LAHJOITTAA JOULUNA HYVÄNTEKEVÄISYYTEEN

18 % suomalaisyrityksistä lahjoittaa yhteistyökumppaneiden joululahjoihin varatut rahat hyväntekeväisyyteen. Joululahjoja yhteistyökumppaneille lahjoittaa 55 % yrityksistä. Keskimäärin hyväntekeväisyyteen lahjoitetaan reilut 2100 euroa ja yhteistyökumppaneiden lahjoihin käytetään lähes 1900 euroa.
Perinteiset joulukortit ovat pitäneet hyvin pintansa, sillä vain 20 % joulukortteja lähettävistä yrityksistä käyttää sähköisiä joulukortteja. Näistäkin valtaosa lähettää myös tavallisia joulukortteja. Reilu kymmenesosa yrityksistä ei tee mitään erityistä jouluun liittyen. Nämä asiat selviävät juuri valmistuneesta tutkimuksesta, johon haastateltiin 504 suomalaista yrityspäättäjää. Tutkimuksen toteutti markkinatutkimusyritys Tietoykkönen Oy.

Joululahjojen antaminen yhteistyökumppaneille on yleisintä yli 50 hengen yrityksissä, joista 74 % antaa joululahjoja. Pienissä alle 10 hengen yrityksistä 51 % ilmoitti tekevänsä niin. Hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen on yhtä yleistä kaikissa yrityskokoluokissa. Luonnollisestikin sekä hyväntekeväisyyteen että lahjoihin käytetyt summat kasvoivat yrityskoon kasvaessa.

Suuret yritykset ovat pieniä yrityksiä paremmin omaksuneet sähköisen joulutervehdyksen, sillä 37 % yli 50 hengen yritysten päättäjistä kertoi yrityksensä lähettävän sähköisiä joulukortteja. Toki heistäkin suuri osa kertoi lähettävänsä myös tavallisia joulukortteja.

Näin tutkimus tehtiin:
Tutkimuksen teki markkinatutkimusyritys Tietoykkönen Oy. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 504 suomalaista yrityspäättäjää 5.12.-18.12 2007 välisenä aikana. Tutkimuksen virhemarginaali 95 % luottamusvälillä on enimmillään +- 4,4 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen otos poimittiin satunnaisotannalla. Aineisto painotettiin vastaamaan suomalaista yrityskantaa.

Lisätietoja:
Markkinointipäällikkö Veli-Matti Piira, puh. 040 – 746 4866, (veli-matti.piira@tieto1.fi) Toimitusjohtaja Lasse Luoma, puh. 0400 - 643 799 (lasse.luoma@tieto1.fi)

Tilaa

Liitteet & linkit