Tikkurilan hallituksen päätökset liittyen osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2015-2019

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
31.5.2017 klo 9.00 (CET+1)

Tikkurilan hallituksen päätökset liittyen osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2015-2019

Tikkurila Oyj:n hallitus on päättänyt osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015-2019 ansaintajakson 2017-2019 yksityiskohdista ja tietyille konsernin avainhenkilöille suunnatusta ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2017-2019.

Ansaintajakso 2017-2019

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2017-2019 kuuluu noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017-2019 perustuu Tikkurila-konsernin keskimääräiseen käyttökatteeseen (EBITDA) sekä nettovelkaan perustuvaan laskennalliseen arvoon vuosina 2017-2019. Ansaintajaksolta 2017-2019 maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 120 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Lisäksi yhtiö maksaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut palkkion maksun yhteydessä. Ansaintajakson mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän perusteella ansaittuja palkkiomääriä leikataan, jos hallituksen ansaintajaksolta maksettavalle palkkiolle asettamat rajat täyttyvät.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2019

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, saamiseen ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2017-2019. Palkkion saaminen tästä järjestelmästä edellyttää, että järjestelmään osallistuva henkilö hankkii yhtiön osakkeita tai osoittaa järjestelmään aiemmin omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Lisäksi palkkion saaminen on sidottu osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Järjestelmän palkkio maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu hallituksen päättämille valituille uusille avainhenkilöille. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 8 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Lisäksi yhtiö maksaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut palkkion maksun yhteydessä. 

Vantaa 31.5.2017

TIKKURILA OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja
matkapuh. 0500 530 375, jari.paasikivi@orasinvest.fi

Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi

Tilaa