Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 - Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
25.7.2014 klo 9.00 (CET+1)
Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014
- Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Huhti-kesäkuu 2014 lyhyesti

 * Liikevaihto laski toisella neljänneksellä 7,4 prosenttia 192,9 miljoonaan
  euroon (4-6/2013: 208,3).
 * Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 32,2 (33,4) miljoonaa
  euroa eli 16,7 (16,0) prosenttia liikevaihdosta.
 * Liikevoitto (EBIT) oli 32,5 (33,3) miljoonaa euroa eli 16,8 (16,0)
  prosenttia liikevaihdosta.
 * Osakekohtainen tulos oli 0,56 (0,54) euroa.

Tammi-kesäkuu 2014 lyhyesti

 * Liikevaihto laski 3,6 prosenttia 334,4 miljoonaan euroon (1-6/2013: 346,7).
 * Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 45,3 (43,5) miljoonaa
  euroa eli 13,5 (12,6) prosenttia liikevaihdosta.
 * Liikevoitto (EBIT) oli 46,3 (43,6) miljoonaa euroa eli 13,8 (12,6)
  prosenttia liikevaihdosta.
 * Osakekohtainen tulos oli 0,73 (0,69) euroa.

Tilikauden 2014 liikevaihto- ja liikevoittoennusteet ennallaan

 * Tikkurila arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman
  kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2013 tasolla.

 Avainluvut

 (Milj. euroa)        4-6/  4-6/ Muutos-%  1-6/  1-6/ Muutos-% 1-12/
               2014  2013      2014  2013      2013
-------------------------------------------------------------------------------
 Tuloslaskelma

 Liikevaihto        192,9 208,3  -7,4 % 334,4 346,7  -3,6 % 653,0

 Liikevoitto (EBIT) ilman
 kertaluonteisia eriä    32,2  33,4  -3,4 %  45,3  43,5  4,0 %  72,6

 Liikevoitto-% (EBIT-%)
 ilman kertaluonteisia
 eriä           16,7 % 16,0 %      13,5 % 12,6 %      11,1 %

 Liikevoitto (EBIT)     32,5  33,3  -2,6 %  46,3  43,6  6,2 %  71,5

 Liikevoitto-% (EBIT-%)  16,8 % 16,0 %      13,8 % 12,6 %      10,9 %

 Tulos ennen veroja     30,4  31,1  -2,2 %  42,2  41,6  1,6 %  67,0

 Katsauskauden tulos     24,9  23,9  4,3 %  32,2  30,5  5,8 %  50,1

 Muita keskeisiä
 tunnuslukuja

 Tulos per osake, euroa   0,56  0,54  4,3 %  0,73  0,69  5,8 %  1,14

 Sidotun pääoman tuotto
 (ROCE), %, rullaava    25,7 % 22,9 %      25,7 % 22,9 %      23,5 %

 Rahavirta investointien
 jälkeen           -7,0  4,4       -11,9  -9,4 -26,7 %  66,9

 Korollinen nettovelka
 kauden lopussa                    97,0 125,6  22,8 %  48,6

 Nettovelkaantumisaste
 (gearing), %                    48,5 % 66,0 %      23,4 %

 Omavaraisuusaste, %                 41,1 % 36,9 %      50,1 %

 Henkilöstö kauden lopussa               3 338 3 400  -1,8 % 3 133Toimitusjohtaja Erkki Järvinen:

"Tuloskuntomme säilyi hyvänä vuoden toisella neljänneksellä markkinahaasteista
huolimatta, mutta etenkin heikko Venäjän rupla pienensi euromääräistä
liikevaihtoamme. Venäjän talouden kehitykseen liittyneen epävarmuuden
lisääntyminen heijastui enenevässä määrin kuluttajien käyttäytymiseen, vaikka
kuluttajien luottamusindikaattorit ovat viime aikoina kehittyneet suotuisasti.
Arviomme mukaan Venäjän kauppa- ja rakennusmaalimarkkinan volyymikasvu tulee
olemaan tänä vuonna hyvin alhaisella tasolla. Venäjän koko maalimarkkinalla
edullisempien laatu- ja hintaluokkien maalien suhteellinen kysyntä näyttäisi
kuitenkin lisääntyneen ainakin hetkellisesti. Tikkurilan liiketoimintaan
ostopäätösten lykkääntyminen aiheutti myyntivolyymien laskun Venäjällä toisella
vuosineljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, mutta ylempien
laatu- ja hintaluokkien tuotteidemme myynti kehittyi edelleen kohtuullisen
hyvin.

Myös EU-alueella taloustilanne jatkui edelleen melko heikkona, eikä merkittävää
yleisen taloustilanteen kohenemista ole näkyvissä. Myyntivolyymimme kasvoi
hieman SBU Westin liiketoiminta-alueella, jossa etenkin Puolan ja Baltian
liiketoimintojen kehitys jatkui hyvänä. Ruotsin kruunun heikkeneminen pienensi
SBU Westin euromääräistä liikevaihtoa.

Liikevaihdon laskusta huolimatta paransimme suhteellista kannattavuuttamme
toiminnan tehostamisen, paremman tuottavuuden, kustannussäästöjen ja suotuisan
myyntimixin kehityksen johdosta. Toimintamme jatkuva parantaminen tuo toivottua
tulosta myös jatkossa. Liikevaihdon orgaaninen kasvattaminen nykyisessä
markkinatilanteessa on haastavaa, mutta jatkamme toimia kasvutavoitteen
saavuttamiseksi. Teimme katsauskauden lopulla Ruotsissa pienen yritysoston, joka
vahvistaa etenkin ammattilaisille suunnattua pintakäsittelyosaamistamme.
Tavoitteenamme on kaupallistaa hankittu teknologia kaikilla maantieteellisillä
toiminta-alueillamme."

Näkymät vuodelle 2014

Tikkurila pitää tilikauden 2014 ohjeistuksen ennallaan.

Euroopan taloudellisen tilanteen arvioidaan kohentuvan maltillisesti vuonna
2014. Yksityisen kulutuksen ja rakentamisen volyymien kehitykseen arvioidaan
muodostuvan suuria alueellisia eroja Tikkurilan eri markkinoiden välillä kuluvan
vuoden aikana, mutta kaiken kaikkiaan kasvun arvioidaan jäävän vähäiseksi.
Tikkurilan tuotteiden kysynnässä ei odoteta tapahtuvan merkittävää muutosta
viime vuoteen verrattuna. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan, minkä lisäksi
panostusten myyntiin, markkinointiin ja innovaatiotoimintaan arvioidaan nostavan
kiinteiden kustannusten tasoa. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaana.

Tikkurila arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2013 tasolla.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus Tikkurilan tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta
järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Akseli Gallén-
Kallela -salissa (Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki) tänään 25.7.2014 klo
12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on
tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Osavuosikatsausta esittelee
toimitusjohtaja Erkki Järvinen. Paikalla on myös Tikkurilan Venäjän-
liiketoiminnasta vastaava johtaja Ilari Hyyrynen.

Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 25.7.2014 klo 15.00, ja se on
seurattavissa internetin kautta osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. Webcast-
lähetyksen yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty
alla:

+358 9 2313 9201 (soittajat, Suomi)
+44 20 7162 0077 (soittajat, UK)
+1 334 323 6201 (soittajat, USA)
Osallistujatunnus: 945654

Webcast-lähetyksen taltiointi on saatavilla osoitteessa
www.tikkurilagroup.fi/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

Osavuosikatsaus ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua
osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat.


Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913, erkki.jarvinen@tikkurila.com

Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö
matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.comTikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi
Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi