Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 - Ennätyksellinen kolmannen neljänneksen kannattavuus

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
7.11.2013 klo 9.00 (CET+1)
Heinä-syyskuu 2013 lyhyesti

 * Liikevaihto laski prosentin vertailukaudesta 189,6 miljoonaan euroon (7-
  9/2012: 191,3).
 * Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 33,3 (32,1) miljoonaa
  euroa eli 17,6 (16,8) prosenttia liikevaihdosta.
 * Liikevoitto (EBIT) oli 33,1 (31,4) miljoonaa euroa eli 17,4 (16,4)
  prosenttia liikevaihdosta.
 * Osakekohtainen tulos oli 0,55 (0,51) euroa.

Tammi-syyskuu 2013 lyhyesti

 * Liikevaihto laski 2,3 prosenttia 536,3 miljoonaan euroon (1-9/2012: 549,0).
 * Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 76,8 (76,9) miljoonaa
  euroa eli 14,3 (14,0) prosenttia liikevaihdosta.
 * Liikevoitto (EBIT) oli 76,7 (70,4) miljoonaa euroa eli 14,3 (12,8)
  prosenttia liikevaihdosta.
 * Osakekohtainen tulos oli 1,25 (1,02) euroa.

Tilikauden 2013 näkymät

 * Tikkurila pitää tilikauden 2013 ohjeistuksen ennallaan. Tikkurila arvioi
  vuoden 2013 liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton ilman kertaluonteisia
  eriä säilyvän vuoden 2012 tasolla. Avainluvut

 (Milj. euroa)     7-9/2013 7-9/2012 Muutos- 1-9/2013 1-9/2012 Muutos- 1-12/
                        %             % 2012
--------------------------------------------------------------------------------
 Tuloslaskelma

 Liikevaihto       189,6  191,3 -0,9 %  536,3  549,0 -2,3 % 670,4

 Liikevoitto (EBIT)
 ilman kertaluonteisia
 eriä           33,3   32,1  3,8 %   76,8   76,9 -0,1 % 73,7

 Liikevoitto-% (EBIT-
 %) ilman                                 11,0
 kertaluonteisia eriä  17,6 %  16,8 %       14,3 %  14,0 %        %

 Liikevoitto (EBIT)    33,1   31,4  5,4 %   76,7   70,4  8,9 % 66,3

 Liikevoitto-% (EBIT-
 %)           17,4 %  16,4 %       14,3 %  12,8 %      9,9 %

 Tulos ennen veroja    31,6   30,4  3,8 %   73,1   63,5 15,2 % 59,3

 Katsauskauden tulos    24,4   22,6  8,0 %   54,9   45,2 21,5 % 40,7

 Muita keskeisiä
 tunnuslukuja

 Tulos per osake,
 euroa           0,55   0,51  8,0 %   1,25   1,02 21,5 % 0,92

 Sidotun pääoman
 tuotto (ROCE), %                             21,0
 rullaava                        23,7 %  20,9 %        %

 Rahavirta
 investointien jälkeen   64,9   64,1  1,2 %   55,5   40,5 37,2 % 50,3

 Korollinen nettovelka
 kauden lopussa                     60,1   89,2 -32,7 % 80,8

 Nettovelkaantumisaste                           40,6
 (gearing), %                     28,0 %  43,6 %        %

 Omavaraisuusaste, %                            45,9
                            46,4 %  42,0 %        %

 Henkilöstö kauden
 lopussa                       3 253  3 355 -3,0 % 3 223
Toimitusjohtaja Erkki Järvinen:

"Liikevaihtomme säilyi lähes vertailukauden tasolla vuoden kolmannella
neljänneksellä, vaikka ruplan selvä heikkeneminen alensi SBU Eastin
euromääräistä liikevaihtoa. Vähittäiskaupan ja rakentamisen tilanne oli edelleen
vaikea toiminta-alueellamme. Kysyntä oli heikkoa ja myyntivolyymimme laskivat
Venäjää lukuun ottamatta kaikilla suurimmilla markkinoillamme. Myyntimiximme
kehittyi suotuisasti, mutta maalimarkkinan kokonaiskysyntä osoitti hiipumisen
merkkejä kaikilla päämarkkinoillamme. Markkinointitoimet tukivat hyvää
kehitystämme. Lisäksi Venäjällä lokakuun alussa toteutetulla myyntihintojen
korotuksella oli myönteinen vaikutus syyskuun tilausmääriin.

Kannattavuutemme oli kolmannella vuosineljänneksellä ennätyksellisellä tasolla.
Liikevoitto ja suhteellinen kannattavuus nousivat selvästi Suomessa ja Keskisen
Itä-Euroopan segmentissä, jossa etenkin Puolan ja Baltian alueen liiketoiminnat
kehittyivät hyvin. Parantuneen kannattavuuden taustalla olivat toiminnan jatkuva
tehostaminen sekä vertailukautta alhaisempi kustannustaso. SBU Eastin
kannattavuutta heikensivät markkinointipanostukset ja ruplan heikkeneminen.

Pidämme ohjeistuksemme ennallaan eli arvioimme liikevaihdon ja liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä säilyvän viime vuoden tasolla."

Näkymät vuodelle 2013

Tikkurila pitää tilikauden 2013 ohjeistuksen ennallaan.

Euroopan talouskehityksen arvioidaan olevan heikkoa vuonna 2013. Yleisen
epävarmuuden ja kasvavan työttömyyden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti
kuluttajien ostohalukkuuteen ja Tikkurilan tuotteiden kysyntään. Tikkurilan
keskeisistä markkinoista etenkin Venäjän talouskehityksen näkymät ovat
heikentyneet Tikkurilan tilinpäätöstiedotteen julkaisemishetkeen verrattuna.
Venäjän, Ruotsin, Suomen ja Puolan bruttokansantuotteiden kasvun arvioidaan
jäävän keskimäärin reiluun prosenttiin vuonna 2013. Raaka-ainehintojen
arvioidaan pysyvän vakaana tai laskevan hieman.

Tikkurila arvioi vuoden 2013 liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2012 tasolla.

Katsausten julkistamismenettely

Tikkurila Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardiin 5.2b tekemien muutosten
mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella
osavuosikatsauksen olennaiset tiedot. Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-
syyskuulta 2013 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön
internetsivuilta www.tikkurilagroup.com/fi.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tikkurilan tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta
järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Akseli Gallén-
Kallela -salissa (Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki) tänään 7.11.2013 klo
12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on
tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Osavuosikatsausta
esittelevät toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua
osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat.


Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913, erkki.jarvinen@tikkurila.com

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com

Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö
matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi

Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi