Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2016 - Markkinoilla piristymisen merkkejä

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
9.2.2017 klo 9.00 (CET+1) 

Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2016
- Markkinoilla piristymisen merkkejä

Vuosi 2016 lyhyesti
- Liikevaihto laski 2,1 prosenttia 572,0 miljoonaan euroon (2015: 584,1).
- Oikaistu liikevoitto oli 54,0 (58,9) miljoonaa euroa eli 9,4 (10,1) prosenttia liikevaihdosta.
- Liikevoitto (EBIT) oli 53,1 (61,7) miljoonaa euroa eli 9,3 (10,6) prosenttia liikevaihdosta.
- Osakekohtainen tulos oli 1,01 (0,94) euroa.
- Rahavirta investointien jälkeen oli 22,7 (32,6) miljoonaa euroa.

Loka-joulukuu 2016 lyhyesti
- Liikevaihto kasvoi 0,7 prosenttia 104,2 miljoonaan euroon (10-12/2015: 103,4).
- Oikaistu liiketulos oli -10,6 (-11,1) miljoonaa euroa eli -10,1 (-10,7) prosenttia liikevaihdosta.
- Liiketulos (EBIT) oli -10,7 (-10,3) miljoonaa euroa eli -10,3 (-9,9) prosenttia liikevaihdosta.
- Osakekohtainen tulos oli -0,18 (-0,25) euroa.

Osingonjakoehdotus
- Hallitus ehdottaa osingoksi 0,80 (0,80) euroa osakkeelta, eli noin 79 (85) prosenttia konsernin tilikauden 2016 osakekohtaisesta tuloksesta.

Tilikauden 2017 liikevaihto- ja liikevoittoennusteet
- Tikkurila arvioi tilikauden 2017 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2016 tasosta.

Avainluvut       
(Milj. euroa) 10-12/2016 10-12/2015 Muutos-% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos-%
Tuloslaskelma       
Liikevaihto 104,2 103,4 0,7 % 572,0 584,1 -2,1 %
Oikaistu liiketulos -10,6 -11,1 4,5 % 54,0 58,9 -8,3 %
Oikaistu liiketulos-% -10,1 % -10,7 %   9,4 % 10,1 %  
Liiketulos (EBIT) -10,7 -10,3 -4,2 % 53,1 61,7 -13,9 %
Liiketulos-% (EBIT-%) -10,3 % -9,9 %   9,3 % 10,6 %  
Tulos ennen veroja -8,8 -13,7 35,5 % 57,4 52,8 8,7 %
Katsauskauden tulos -8,2 -11,0 25,6 % 44,5 41,5 7,2 %
Muita keskeisiä tunnuslukuja            
Tulos per osake, euroa -0,18 -0,25 25,6 % 1,01 0,94 7,2 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %, rullaava 18,5 % 22,2 %   18,5 % 22,2 %  
Rahavirta investointien jälkeen 9,3 -1,6   22,7 32,6 -30,4 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa     58,7 46,2 27,0%
Nettovelkaantumisaste (gearing), %     28,1 % 23,7 %  
Omavaraisuusaste, %     50,9 % 51,1 %  
Henkilöstö kauden lopussa     3 033 3 100 -2,2 %

 

Toimitusjohtaja Erkki Järvinen:

"Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto ja liiketulos olivat lähellä vertailukauden tasoa. Myyntivolyymit kehittyivät hyvin länsimarkkinoilla, mutta epäsuotuisa valuuttakurssien kehitys ja korkeampi kustannustaso vaikuttivat kielteisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Koko vuoden euromääräinen liikevaihto laski 2 prosenttia, mutta kasvoi paikallisissa valuutoissa. Valuuttakurssikehityksellä ja yritysmyynneillä oli noin 28 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Myyntivolyymit kasvoivat kaikilla keskeisillä markkinoilla lukuun ottamatta Venäjää, missä sielläkin volyymilasku tasaantui selvästi. Kiinan liiketoiminnan vahva kasvu jatkui ja myyntiverkostoa kasvatettiin jälleen yli sadalla myyntipisteellä.

Koko vuoden suhteellinen kannattavuus heikkeni 10,1 prosentista 9,4 prosenttiin. Heikkeneminen johtui ensisijaisesti panostuksistamme läntisen maalimarkkinan kysynnän piristämiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi sekä myynnin ja markkinoinnin resurssien vahvistamisesta tiukassa kilpailutilanteessa.

Vaikein vaihe näyttäisi olevan Venäjällä ohitse. Odotamme kuluvasta vuodesta hieman helpompaa, mutta emme näe merkkejä nopeasta paranemisesta. Paikallisen valmistuksen ja raaka-ainehankinnan lisääminen ovat sujuneet suunnitellusti. Tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet myönteisesti kysyntään ja kannattavuuteen ja olemme niiden ansiosta pystyneet säilyttämään selkeän markkinajohtajuutemme. 

Tavoitteenamme on kasvaa tulevina vuosina. Kasvua haetaan monipuolisesti eri maantieteellisiltä alueilta ja tuoteryhmistä, minkä lisäksi ammattilaispuolen parempi palvelu on korkealla prioriteettilistallamme. Kasvutavoitteen tukemiseksi olemme viime vuosina toisaalta muokanneet yhtiön rakennetta ja suoraviivaistaneet toimintatapoja ja toisaalta lisänneet kasvua tukevia resursseja. Jatkamme toimintamme tehostamista myös kuluvan vuoden aikana.

Raaka-aineisiin, ennen muuta titaanidioksidiin, on aivan viime aikoina alkanut kohdistua merkittäviä saatavuuteen ja hintaan liittyviä epävarmuustekijöitä. Pyrimme kaikin keinoin pienentämään tätä toimintamme kannalta olennaista riskiä aktivoimalla hankintaa ja tuotekehitystä.

Arvioimme kuluvan vuoden volyymikehityksen olevan positiivinen ja liikevaihdon sekä oikaistun liikevoiton kasvavan."

Näkymät vuodelle 2017

Tikkurilan keskeisistä markkinoista Ruotsin ja Puolan kohtuullisen vahvan talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2017. Myös Suomen ja Venäjän talouksien arvioidaan kasvavan hieman. Maalinkysynnän arvioidaan kasvavan maltillisesti Tikkurilan toiminta-alueella kuluvan vuoden aikana. Ammattilaissegmentin merkitys kasvaa, mikä vaikuttaa Tikkurila-konsernin myynnin jakaumaan.

Raaka-ainehintojen arvioidaan nousevan, mutta Tikkurila pyrkii kompensoimaan vaikutusta tehostamalla raaka-ainehankintaansa, lisäämällä paikallista hankintaa Venäjällä sekä myyntihintojen korotuksilla. Lisäksi titaanidioksidin saatavuuteen liittyy riskejä.

Ohjeistus vuodelle 2017

Tikkurila arvioi tilikauden 2017 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2016 tasosta.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Tikkurila Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma oli 31.12.2016 yhteensä 161,5 miljoonaa euroa: sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä oli 40,0 miljoonaa euroa ja kertyneiden voittovarojen määrä 121,5 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on yhteensä noin 35,3 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 79 prosenttia konsernin tilikauden 2016 nettotuloksesta. Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2017 ja osingonmaksupäivä 13.4.2017.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus Tikkurilan vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteesta järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa (Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki) tänään 9.2.2017 klo 12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Tulosta esittelevät toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia.

Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 9.2.2017 klo 15.00, ja se on seurattavissa internetin kautta osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. Webcast-lähetyksen yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla:

+358 9 7479 0404 (soittajat, Suomi)
+44 330 336 9411 (soittajat, UK)
+1 719 457 2086 (soittajat, USA)
Osallistujatunnus: 7761517

Webcast-lähetyksen taltiointi on saatavilla osoitteessa www.tikkurilagroup.fi/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

Tilinpäätöstiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat.

Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913, erkki.jarvinen@tikkurila.com

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com

Minna Avellan, johtaja, sijoittajasuhteet ja brändikonseptien kehittäminen
matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com

 

Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

 

 

 

Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi