Stø kurs mot omdømmetoppen

– Det er utrolig gledelig å se at iherdig innsats belønnes med en fin 5. plass i årets profilundersøkelse av store norske bedrifter, sier en stolt konsernsjef i TINE, Hanne Refsholt. Alle som har TINE som arbeidsplass vet at man gjennom hele verdikjeden har full oppmerksomhet og har iverksatt tiltak for å styrke TINEs omdømme.

Profilundersøkelsen er utført av Synovate Norge. Fra en niende plass i fjor, rykket TINE fram til en femte plass i årets undersøkelse. I år som i fjor fikk TINE førsteplassen for miljøbevissthet.

- Vi har gått fram på alle profilfaktorene som er vurdert, og at vi er den bedriften som viser størst framgang fra i fjor (8 prosentpoeng) når det gjelder samfunnsansvar og moral, er veldig tilfredsstillende, sier en fornøyd Hanne Refsholt. TINE har lange tradisjoner for å ivareta sitt samfunnsansvar og vil også fortsette med dette i framtiden.


Fakta om Profilundersøkelsen:
116 store norske bedrifter i 14 ulike bransjer er vurdert av 1132 personer med hensyn på fem nøkkelfaktorer. Oversikten under vider resultatet for TINE i år i forhold til i fjor for plassering og økning i prosentpoeng.

• Totalinntrykk 5. plass (9) + 8%poeng
• Miljøbevissthet 1. plass (1) + 5%poeng
• Samfunnsansvar og moral 3. plass (4) + 8%poeng
• Økonomi og lønnsomhet 5. plass (9) + 7%poeng
• Reklame og informasjon 3. plass (5) + 5%poeng

Multimedia

Multimedia