Tokmanni Group: Hyvä neljäs vuosineljännes - liikevaihto ja käyttökate kasvoivat

Tokmanni Group Oyj            Tilinpäätöstiedote                                       9.2.2018 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Tokmannin vuoden 2017 tammi-kesäkuun tilinpäätöstiedotteesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona.

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ

 • Liikevaihto kasvoi 4,4% 248,5 milj. euroon (238,1)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski 1,0%
 • Kuusi myymälää avattiin neljänneksen aikana
 • Myyntikate oli 86,6 milj. euroa (84,2) ja myyntikatemarginaali oli 34,8% (35,3%)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 86,1 milj. euroa (83,5) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 34,6% (35,1%)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 29,3 milj. euroa (28,4), 11,8% liikevaihdosta (11,9%)
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 28,6 milj. euroa (27,3), 11,5% liikevaihdosta (11,5%)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 25,7 milj. euroa (24,6), 10,3% liikevaihdosta (10,3%)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 25,0 milj. euroa (23,6), 10,1% liikevaihdosta (9,9%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 52,6 milj. euroa (47,5)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,32)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2017

 • Liikevaihto kasvoi 2,7% 796,5 milj. euroon (775,8)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski 1,3%
 • 13 uutta ja 2 uudelleensijoitettua myymälää avattiin katsauskauden aikana
 • Myyntikate oli 267,1 milj. euroa (268,4) ja myyntikatemarginaali oli 33,5% (34,6%)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 268,1 milj. euroa (267,9) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 33,7% (34,5%)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 53,1 milj. euroa (64,3), 6,7% liikevaihdosta (8,3%)
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 55,0 milj. euroa (62,8), 6,9% liikevaihdosta (8,1%)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 38,8 milj. euroa (49,2), 4,9% liikevaihdosta (6,3%)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 40,6 milj. euroa (47,7), 5,1% liikevaihdosta (6,1%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 27,1 milj. euroa (62,5)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,50)
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,41 euroa per osake

TOKMANNIN NÄKYMÄT VUODELLE 2018: HYVÄ LIIKEVAIHDON KASVU, KANNATTAVUUS PARANEE

Tokmanni odottaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2018 perustuen vuosina 2018 avattaviin ja 2017 avattujen uusien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisten myymälöiden lievään liikevaihdon kasvuun. Vuodesta 2018 lähtien Tokmannin verkkokaupan liikevaihto sisällytetään vertailukelpoiseen myyntiin. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen käyttökate%) odotetaan paranevan viime vuodesta.  

Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula:

”NELJÄS VUOSINELJÄNNES OLI MONELLA MITTARILLA HYVÄ”

”Tokmannin alkuvuosi 2017 oli myynnillisesti haastava johtuen sekä Tokmannin sisäisistä järjestelmäongelmista että ulkoisista olosuhteista. Markkinat kehittyivät samalla odotuksiamme hitaammin. Suomen talouden vahvasta elpymisestä huolimatta merkkejä käyttötavaramarkkinan käänteestä näkyi vasta loppuvuodesta. Määrätietoisten toimenpiteidemme ansiosta onnistuimme kuitenkin vakauttamaan tilanteen loppuvuotta kohti, ja neljännen neljänneksen kehitys oli monella mittarilla hyvä.

Neljännen neljänneksen kokonaismyynti kehittyi hyvin ja liikevaihtomme kasvoi 4,4%, perustuen vuosina 2016 ja 2017 avattujen uusien myymälöiden myyntiin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä avasimme kuusi uutta myymälää. Vertailukelpoisen liikevaihdon kehitys oli hieman negatiivinen -1,0%. Joulumyyntimme sujui ennätyksellisen hyvin, mutta loka-marraskuun vertailukelpoinen myynti jäi hieman edellisvuodesta johtuen lähinnä tiukasta kilpailutilanteesta markkinoilla haastavan alkuvuoden seurauksena. Myyntikatemarginaalimme oli lievästi edellisvuoden vastaavaa neljännestä alhaisempi, mutta vertailukelpoinen käyttökatemarginaali säilyi edellisvuoden hyvällä 11,5%:n tasolla.

Koko vuoden osalta kasvoimme 2,7%, mutta vertailukelpoinen myyntimme jäi 1,3% vuodesta 2016. Kehitykseen vaikutti ensisijaisesti heikko alkuvuosi, entistä kovempi kilpailu varsinkin elintarvikkeissa ja joidenkin uusien myymälöiden ja myymäläpienennyksien vaikutus vertailukelpoiseen myyntiin. Verkkokauppojen ja erikoishalpakauppojen luoma kova kilpailu näkyi erityisesti pukeutumisen ja työkalujen tuoteryhmissä. Lukuja tarkasteltaessa on myös syytä muistaa, että myyntipäiviä oli vuonna 2017 yksi vähemmän kuin edellisvuonna. Kannattavuutemme heikkeni edellisvuodesta ennusteidemme mukaisesti johtuen ensisijaisesti myynninrakenteesta ja isosta määrästä uusia myymälöitä katsauskaudella. Konsernin rahoitusrakenne oli vuonna 2017 edellisvuotta selkeästi kevyempi, jonka seurauksena rahoituskulumme pienenivät merkittävästi ja nettotuloksessa ylsimme lähes edellisvuoden tasolle.

Myymäläverkoston laajentaminen on yksi Tokmannin liikevaihdon ja tuloksen ajureista. Viimeisten vuosien aikana olemmekin investoineet uusien myymälöiden avaamiseen poikkeuksellisen voimakkaasti ja myymäläverkostomme on kasvanut lähes 20 myymälällä parin viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2017 avasimme ennätysmäärän uusia myymälöitä, 13 uutta ja 2 uudelleensijoitettua myymälää. Vuonna 2018 tulemme investointiohjelmassamme panostamaan edellisvuosia voimakkaammin myymäläverkostomme ylläpitoinvestointeihin, ja erityisesti elintarvikemyymälöidemme kunnostamiseen sekä Tokmannin digitaalisiin palveluihin vertailukelpoisen myynnin tukemiseksi. Uusia myymälöitä avaamme tavoitteemme mukaisesti noin viisi vuoden 2018 aikana.

Vuonna 2017 olemme kiinnittäneet entistä voimakkaammin huomiota hinnoittelustrategiaamme, asiakaslähtöisen valikoimamme kehittämiseen sekä myymäläkonseptimme jatkuvaan kehittämiseen vertailukelpoisen myyntimme parantamiseksi. Samalla jatkamme omien tuotemerkkiemme ja suoran tuonnin kehittämistä kannattavuutemme parantamiseksi. Vuonna 2018 panostamme vahvasti mm. omien tuotemerkkien strategiamme terävöittämiseen sekä markkinointiin niiden myynnin osuuden kasvattamiseksi.

Ennustamme hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2018. Yllämainittuihin toimenpiteisiin perustuen ennustamme vertailukelpoisen myynnin kääntyvän lievään kasvuun ja samalla vuosina 2017 avattujen ja 2018 avattavien uusien myymälöiden tuovan hyvää liikevaihdon kasvua.”

AVAINLUVUT  10-12/2017  10-12/2016  Muutos%  1-12/2017  1-12/2016  Muutos% 
Liikevaihto,   MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 %
Vertailukelpoisten   myymälöiden liikevaihdon kehitys, % -1,0 0,8 -1,3 -0,1
Kassakuittien   lukumäärä, M 13,3 12,8 3,6 % 46,4 44,7 3,6 %
Myyntikate,   MEUR 86,6 84,2 2,9 % 267,1 268,4 -0,5 %
Myyntikatemarginaali,   % 34,8 35,3 33,5 34,6
Vertailukelpoinen   myyntikate, MEUR 86,1 83,5 3,1 % 268,1 267,9 0,1 %
Vertailukelpoinen   myyntikatemarginaali, % 34,6 35,1 33,7 34,5
Liiketoiminnan   kulut, MEUR -58,5 -56,8 3,0 % -217,8 -207,4 5,0 %
Vertailukelpoiset   liiketoiminnan kulut, MEUR -58,7 -57,2 2,6 % -217,0 -208,5 4,1 %
Käyttökate   (EBITDA), MEUR 29,3 28,4 3,3 % 53,1 64,3 -17,5 %
Käyttökatemarginaali,   % 11,8 11,9 6,7 8,3
Vertailukelpoinen   käyttökate (EBITDA), MEUR 28,6 27,3 4,8 % 55,0 62,8 -12,5 %
Vertailukelpoinen   käyttökatemarginaali, % 11,5 11,5 6,9 8,1
Liikevoitto   (EBIT), MEUR 25,7 24,6 4,4 % 38,8 49,2 -21,3 %
Liikevoittomarginaali,   % 10,3 10,3 4,9 6,3
Vertailukelpoinen   liikevoitto, MEUR 25,0 23,6 6,1 % 40,6 47,7 -14,9 %
Vertailukelpoinen   liikevoittomarginaali, % 10,1 9,9 5,1 6,1
Nettorahoituskulut,   MEUR -1,6 -1,4 13,2 % -5,8 -15,2 -61,7 %
Nettoinvestoinnit,   MEUR 4,3 4,4 -2,3 % 8,1 9,8 -16,7 %
Nettovelat   / oikaistu käyttökate (EBITDA) ** 2,4 1,8 2,4 1,8
Liiketoiminnan   rahavirta, MEUR 52,6 47,5 27,1 62,5
Sijoitetun   pääoman tuotto, % 7,6 7,2 11,4 14,5
Oman   pääoman tuotto, % 11,7 12,3 16,0 18,1
Osakkeiden   lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl)* 58 869 58 869 58 869 54 095
Osakekohtainen   tulos (euroa/osake)* 0,33 0,32 0,45 0,50
Henkilöstö   kauden lopussa 3 255 3 224 3 255 3 224
Henkilöstö   keskimäärin 3 258 3 200 3 232 3 209
* 2016 osakkeiden lukumäärä on korjattu 04/2016 toteutetun rahastoannin   ("osakesplit") vaikutuksella. ** Rullaava 12 kk oikaistu käyttökate (EBITDA). 

Vuonna 2017 Suomen talous elpyi ja BKT kasvoi alkuvuoden odotuksia merkittävästi enemmän, yli 3%. Suomen Valtiovarainministeriö ennustaa BKT:n kasvavan 2,4 % vuonna 2018 ja 1,9% vuonna 2019. Työttömyyden ennustetaan laskevan 8,1%:iin ja käytettävissä olevien reaalitulojen nousevan yli kahdella prosentilla, sillä inflaatio kiihtyy vain vähän.

Tokmanni odottaa Suomen vähittäiskauppamarkkinan hieman kasvavan, mutta kilpailun edelleen jatkuvan kovana varsinkin elintarvikepuolella. Verkkokaupan osuuden odotetaan kasvavan kaikissa tuoteryhmissä, varsinkin kodin elektroniikassa ja pukeutumisessa. Myös erikoismyymälöiden odotetaan jatkavan asemiensa vahvistamista.

Vaikka heikko taloustilanne on nopeuttanut halpakauppojen osuuden kasvua Suomen vähittäiskaupan kokonaismarkkinoilla, kasvun odotetaan jatkuvan myös talouden elpyessä. Kun asiakkaat ovat ottaneet halpakaupat säännöllisiksi asiointipaikoikseen, tottuneet halpakauppoihin ja todenneet niiden tuotteiden hinta-laatusuhteen hyväksi, he todennäköisesti pysyvät säännöllisinä asiakkaina myös talouden elpyessä. Kansainvälisesti jo pitkään vallinneen trendin, hyvän hinta-laatusuhteen painoarvon korostumisen, odotetaan tämän vuoksi jatkuvan.

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS 

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään perjantaina 9. helmikuuta. klo 10.00 osoitteessa GLO Hotel Kluuvi, Kluuvikatu 4, Helsinki. Tilaisuutta voi myös seurata suorana verkossa webcastin kautta. Englanninkielinen audiocast-tilaisuus järjestetään klo 11.15.

Tilaisuutta voi seurata Tokmannin verkkosivun kautta ir.tokmanni.fi tai alla olevan linkin kautta: https://tokmanni.videosync.fi/2018-02-09-tilinpaatos On demand -taltiointi lähetyksistä on saatavilla myöhemmin samana päivänä.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään webcast-lähetyksien yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numerosta:

+358 (0)9 7479 0360 

Osallistujatunnus: 280037 

VUODEN 2017 JULKAISUT JA TIEDOTTEET 

Vuoden 2017 tilinpäätös, hallinnointi- ja palkitsemisselvitys sekä vastuullisuusraportti julkaistaan viikolla 8.

Tokmanni Group Oyj:n vuonna 2017 julkaisemat pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla osoitteessa ir.tokmanni.fi

Lisätietoja antaa:

Harri Sivula

Vt. toimitusjohtaja

Puh. 050 656 92

Harri.sivula@tokmanni.fi

Markku Pirskanen

Talousjohtaja

Puh. 020 728 7390

markku.pirskanen@tokmanni.fi

Joséphine Mickwitz

Head of IR and Communications

Puh. 020 728 6535

josephine.mickwitz@tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 796 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 175 myymälää 31.12.2017.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet 

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Yli 3 200 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. 186:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 797 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Yhteyshenkilöt