Tokmanni Group Oyj: Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani, vahva kassavirta

 Tokmanni Group Oyj             Tilinpäätöstiedote                                       8.2.2017 klo 8.30

Tokmanni Group: Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani, vahva kassavirta

Tämä tiedote on tiivistelmä Tokmannin vuoden 2016 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona.
                                                     

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ

 • Liikevaihto kasvoi 2,8% 238,1 milj. euroon (231,7)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 0,8%
 • Myyntikate oli 84,2 milj. euroa (80,8) ja myyntikatemarginaali oli 35,3% (34,9%)
 • Oikaistu myyntikate oli 83,5 milj. euroa (80,5), ja oikaistu myyntikatemarginaali oli 35,1% (34,8%)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 28,4 milj. euroa (26,0), 11,9% liikevaihdosta (11,2%)
 • Oikaistu käyttökate oli 27,3 milj. euroa (26,4), 11,5% liikevaihdosta (11,4%)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 24,6 milj. euroa (22,2), 10,3% liikevaihdosta (9,6%)
 • Oikaistu liikevoitto oli 23,6 milj. euroa (22,5), 9,9% liikevaihdosta (9,7%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 47,5 milj. euroa (42,0)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,31)

       
KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2016

 • Liikevaihto kasvoi 2,7% 775,8 milj. euroon (755,3)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto oli viime vuoden tasolla -0,1%
 • Myyntikate oli 268,4 milj. euroa (257,5), ja myyntikatemarginaali oli 34,6% (34,1%)
 • Oikaistu myyntikate oli 267,9 milj. euroa (258,1), ja oikaistu myyntikatemarginaali oli 34,5% (34,2%)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 64,3 milj. euroa (53,9), 8,3% liikevaihdosta (7,1%)
 • Oikaistu käyttökate oli 62,8 milj. euroa (58,5), 8,1% liikevaihdosta (7,7%)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 49,2 milj. euroa (39,1), 6,3% liikevaihdosta  (5,2%)
 • Oikaistu liikevoitto oli 47,7 milj. euroa (43,7), 6,1% liikevaihdosta (5,8%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 62,5 milj. euroa (35,0)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,33)
 • Vahvan kassavirran ja kassan ansiosta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi yhtiön osinkopolitiikan mukaisesti 0,41 euroa/osake ja ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa/osake, yhteensä 0,51 euroa/osake

 

TOKMANNIN NÄKYMÄT VUODELLE 2017: HYVÄ LIIKEVAIHDON KASVU, KANNATTAVUUS PARANEE

Tokmanni odottaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2017 perustuen vuosina 2016 ja 2017 avattujen uusien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisten myymälöiden lievään liikevaihdon kasvuun. Konsernin kannattavuuden (oikaistu käyttökate %) odotetaan paranevan viime vuodesta.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI VÄÄNÄNEN: HYVÄ VUOSI TOKMANNILLE - LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

"Vuosi 2016 oli Tokmannille tapahtumarikas vuosi. Listauduimme Helsingin pörssiin, avasimme seitsemän uutta myymälää ympäri Suomea ja yhä useampi asiakas löysi tiensä myymälöihimme. Tämä näkyi liikevaihdon kasvuna ja brändin tunnettuuden vahvistumisena.

Vuoden aikana haasteet markkinoilla jatkuivat ja PTY:n tilaston mukaan käyttötavaramarkkinat jatkoivat laskuaan myös vuonna 2016. Kesällä tavarataloketju Anttila ajautui konkurssiin ja realisoi varastonsa aiheuttaen tilapäisen markkinahäiriön. Sen vaikutukset näkyivät meillä Tokmannilla varsinkin kolmannella neljänneksellä, mutta ulottuivat myös neljännelle neljännekselle vaikuttaen negatiivisesti vertailukelpoisten myymälöidemme liikevaihdon kehitykseen.

Kolmatta neljännestä lukuun ottamatta Tokmannin vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto on kasvanut koko vuoden osoittaen, että toimenpiteemme sen kasvattamiseksi ovat oikean suuntaisia. Olen erityisen tyytyväinen siihen että kassakuittien määrä kasvoi 3,4% 44,7 miljoonaan. Tämä viestii siitä, että luomme arvoa asiakkaillemme, valikoimamme on ajankohtainen, että Tokmannin brändin tunnettuus paranee jatkuvasti ja uudet asiakkaat löytävät tiensä myymälöihimme.   

Strategiamme mukaisesti paransimme kannattavuuttamme tehostamalla ostotoimintaamme, panostamalla suoraan hankintaan, lisäämällä omien tuotemerkkien osuutta myynnistä ja jatkuvalla tiukalla kustannusten hallinnalla.   Kassavirtamme oli hyvä ja taseemme vahva, mikä mahdollistaa Tokmannin jatkuvan kehittämisen ja omistaja-arvon kasvattamisen.

Ennustamme Tokmannille hyvää kasvua vuodelle 2017. Monen vuoden jälkeen kaupan alalla on nähtävissä signaaleja elpymisestä ja kuluttajien luottamus on parantunut. Ohjeistuksemme vuodelle 2017 perustuu kuitenkin ensisijaisesti omiin toimenpiteisiimme. Olemme kehittäneet yhtiötä määrätietoisesti useamman vuoden ajan ja jatkamme kehitystyötä edelleen. Tämän seurauksena odotamme hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2017, perustuen vuosina 2016 ja 2017 avattujen uusien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisten myymälöiden lievään liikevaihdon kasvuun. Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä lanseerasimme uuden markkinointikonseptin ja jatkamme aktiivista työtämme tarjotaksemme asiakkaillemme hyvää vastinetta rahoille entistä houkuttelevamman valikoiman ja miellyttävämmän asiointikokemuksen kautta. Samalla myös tiukka kustannuksien hallinta jatkuu. Vuonna 2017 avaamme ainakin 11 uutta myymälää."

AVAINLUVUT

  10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos%
Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 %
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % 0,8     -0,1    
Kassakuittien lukumäärä, M 12,8 12,4 3,5 % 44,7 43,3 3,4 %
Myyntikate, MEUR 84,2 80,8 4,2 % 268,4 257,5 4,2 %
Myyntikate-marginaali, % 35,3 34,9   34,6 34,1  
Oikaistu myynti-
kate, MEUR
83,5 80,5 3,7 % 267,9 258,1 3,8 %
Oikaistu myyntikate-marginaali, % 35,1 34,8   34,5 34,2  
Liiketoiminnan kulut -56,8 -56,0 1,6 % -207,4 -207,7 -0,1 %
Oikaistut liiketoiminnan
kulut
-57,2 -55,4 3,3 % -208,5 -203,7 2,4 %
Käyttökate (EBITDA), MEUR 28,4 26,0 8,9 % 64,3 53,9 19,3 %
Käyttökatemarginaali, % 11,9 11,2   8,3 7,1  
Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 27,3 26,4 3,5 % 62,8 58,5 7,4 %
Oikaistu käyttökate-marginaali, % 11,5 11,4   8,1 7,7  
Liikevoitto (EBIT), MEUR 24,6 22,2 11,0 % 49,2 39,1 25,9 %
Liikevoitto-
marginaali, %
10,3 9,6   6,3 5,2  
Oikaistu liike-
voitto, MEUR
23,6 22,5 4,7 % 47,7 43,7 9,2 %
Oikaistu liikevoitto-marginaali, % 9,9 9,7   6,1 5,8  
Nettorahoituskulut, MEUR -1,4 -5,1 -72,4 % -15,2 -20,9 -27,2 %
Nettoinvestoinnit, MEUR 4,4 5,1 -13,5 % 9,8 9,0 8,8 %
Nettovelat / oikaistu käyttökate (EBITDA) 1,8 2,7   1,8 2,7  
Liiketoiminnan rahavirta, MEUR 47,5 42,0   62,5 35,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,2 6,5   14,5 11,6  
Oman pääoman tuotto, % 12,3 11,0   18,1 12,0  
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl)* 58 869 44 549   54 095 44 549  
Osakekohtainen tulos (euroa/osake)* 0,32 0,31   0,50 0,33  
Henkilöstö kauden lopussa 3 224 3 293   3 224 3 293  

*2016 ja 2015 osakkeiden lukumäärä on korjattu 04/2016 toteutetun rahastoannin ("osakesplit") vaikutuksella

MARKKINANÄKYMÄT

Suomen taloudessa on vuoden 2016 aikana ollut nähtävissä paranemista, joka on ensisijaisesti perustunut yksityisen kulutuksen kasvuun. Suomen Valtiovarainministeriö ennustaa BKT:n kasvavan 0,9% vuonna 2017 ja 1,0% vuonna 2018, mutta yksityisen kulutuksen kasvun väliaikaisesti hidastuvan vuonna 2017 mm. kiihtyvän inflaation ja kilpailukykysopimuksen palkkakehityksen ja vuosityöaikamuutoksien seurauksena. Tokmanni odottaa Suomen vähittäiskauppamarkkinan hieman kasvavan, mutta kilpailun kuitenkin edelleen jatkuvan kovana varsinkin elintarvikepuolella.  Samalla erikoismyymälät ja verkkokaupat jatkavat asemiensa vahvistamista.

Vaikka heikko taloustilanne on nopeuttanut halpakauppojen osuuden kasvua Suomen vähittäiskaupan kokonaismarkkinoilla, kasvun odotetaan jatkuvan myös talouden elpyessä. Kun asiakkaat ovat ottaneet halpakaupat säännöllisiksi asiointipaikoikseen, tottuneet halpakauppoihin ja todenneet niiden tuotteiden hinta-laatusuhteen hyväksi, he todennäköisesti pysyvät säännöllisinä asiakkaina myös talouden elpyessä. Kansainvälisesti jo pitkään vallinnut trendi, hyvän hinta-laatusuhteen painoarvon korostumisen, odotetaan tämän vuoksi jatkuvan.

Tavarataloketju Anttilan konkurssipoistomyynti on päättynyt ja viimeiset myymälät suljettiin joulukuussa 2016. Konkurssi aiheutti häiriötä markkinoilla vuoden 2016 toisella puoliskolla, mutta pidemmällä aikavälillä Anttilan poistuminen markkinoilta luo mahdollisuuksia Tokmannin kaltaisille yrityksille sekä myymälätilojen että Anttilan asiakaskunnan uusjaon suhteen. 

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS
Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään keskiviikkona 8.2. klo 10.00 osoitteessa GLO Hotel Kluuvi, Kluuvikatu 4, Helsinki. Tilaisuutta voi myös seurata suorana verkossa webcastin kautta. Englanninkielinen audiocast-tilaisuus järjestetään klo 11.15.
Kumpaakin tilaisuutta voi seurata Tokmannin verkkosivun kautta ir.tokmanni.fi tai alla olevan linkin kautta: http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/tokmanni/live. On demand -taltiointi lähetyksistä on saatavilla myöhemmin samana päivänä.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään webcast-lähetyksien yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista:

09-7479 0360 (Suomi)
+44 (0)330 336 9401 (Iso-Britannia)
+1 719-325-2238 (Yhdysvallat)
Osallistujatunnus: 976594

LISÄTIETOJA ANTAA:

Heikki Väänänen, toimitusjohtaja
puh. 020 728 6044
heikki.vaananen(at)tokmanni.fi

Sixten Hjort, talousjohtaja
puh: +358 20 728 6043
sixten.hjort(a)tokmanni.fi

Josephine Mickwitz, Head of IR and Communications
Puh. +358 400 784 889
josephine.mickwitz(a)tokmanni.fi

VUODEN 2016 JULKAISUT JA TIEDOTTEET
Vuoden 2016 tilinpäätös, hallinnointi- ja palkitsemisselvitys sekä vastuullisuusraportti julkaistaan viikolla 8.  Tokmanni Group Oyj:n vuonna 2016 julkaisemat pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla osoitteessa ir.tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2016 Tokmannin liikevaihto oli 776 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 162 myymälää 31.12.2016.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Lue koko raportti:

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Yli 3 200 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. 186:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 797 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Liitteet & linkit