Tokmanni Group Oyj: Tokmanni Group Oyj - Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

 Tokmanni Group Oyj                  Pörssitiedote    10.02.2017                                            10:00

Tokmanni Group Oyj - Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Tokmanni Group Oyj on tänään vastaanottanut Cidron Disco S.a.r.l:ta ilmoituksen, jonka mukaan Cidronin suora omistus Tokmannissa on 9.2.2017 laskenut 15,21%:in ja että Cidronin omistus näin ollen on laskenut alle 30 prosentin liputusrajan.

Cidron Disco S.a.r.l:n osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 15,21 %   15,21 % 58.868.752
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  45,78%   45,78%  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000197934 8.952.301 - 15,21%  
     

Lisätietoja:

Cidron Disco S.à r.l ("Cidron", joka on viime kädessä Nordic Capital Fund VII:n ("Nordic Capital Fund VII" viittaa Nordic Capital VII Alpha, L.P.:hen ja Nordic Capital Beta, L.P.:hen, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Nordic  Capital VII Limited ) yhdessä mukana olevien yhteissijoitusyhtiöiden kanssa omistama yhtiö) on myynyt osan Tokmanni Group Oyj:n ("Tokmanni" tai "Yhtiö") osakkeistaan nopeutetussa tarjousmenettelyssä ("Osakemyynti"). Cidron myi 9 000 000 Yhtiön osaketta, joka vastaa 15,29 prosenttia Tokmannin kaikista osakkeista ja äänistä. Cidron myi osakkeita alun perin suunniteltua enemmän suuren kysynnän vuoksi. Suurempi transaktio ylimerkittiin moninkertaisesti. Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen myyntihinta oli 9,00 euroa ja Osakemyynnin bruttomyyntitulot noin 81,0 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Cidron omistaa 8 952 301 Yhtiön osaketta. Osakemyynnin yhteydessä Cidron on antanut niin sanotun lock-up-sitoumuksen, jonka mukaisesti se on tietyin poikkeuksin sitoutunut olemaan myymättä Tokmannin osakkeita 26. huhtikuuta 2017 asti.

Lisätietoja antaa

Joséphine Mickwitz, sijoittajasuhteet, Puh. 020 728 6535

Tokmanni lyhyesti
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2016 Tokmannin liikevaihto oli 776 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 162 myymälää 31.12.2016.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Yli 3 200 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. 186:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 797 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Yhteyshenkilöt

Tilaa