Tokmanni Group Oyj: Tokmanni Group Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä

TOKMANNI GROUP OYJ                       PÖRSSITIEDOTE           8.2.2017 klo 9:00

  
TOKMANNI GROUP OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT PITKÄAIKAISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

Tokmanni Group Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso on kalenterivuosi 2017. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 perustuu konsernin tulokseen per osake (EPS) 31.12.2017 ja markkina-arvon kehitykseen 1.1.-31.12.2017.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön muita avainhenkilöitä. Ansaintajaksolta 2017 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 120 000 Tokmanni Group Oyj:n osaketta 31.12.2016 markkina-arvoon perustuen. Mahdollinen palkkio, joka on luonteeltaan ansiotuloa, maksetaan vuonna 2020 yhtiön osakkeina ja mahdollisesti osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta kohderyhmään kuuluvalle henkilölle aiheutuvia ennakonpidätyksiä. Mikäli kohderyhmään kuuluvan henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.

Hallituksen päätös kannustinjärjestelmästä edellyttää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista tämän kannustinjärjestelmän käyttötarkoitukseen. Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin helmikuussa. Tokmanni Group Oyj:n Yhtiökokous pidetään 24.3.2017.

Tokmanni Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Sixten Hjort, talousjohtaja
puh: +358 20 728 6043
sixten.hjort(a)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2016 Tokmannin liikevaihto oli 776 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 162 myymälää 31.12.2016.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Ltd     
Keskeiset mediat                      

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Yli 3 200 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. 186:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 797 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Yhteyshenkilöt

Tilaa