Tokmanni Group Oyj: Tokmanni julkaisee Ihmisoikeusvaikutusten arviointinsa tulokset

 TOKMANNI GROUP OYJ                    Lehdistötiedote   3.1.2017

Tokmanni julkaisee Ihmisoikeusvaikutusten arviointinsa tulokset

Tokmanni on tehnyt Ihmisoikeuksien arvioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin pohjautuen vuoden 2016 aikana. Tarkastelun aikana selvitettiin potentiaaliset keskeiset ihmisoikeusvaikutukset ja arvioitiin niihin liittyviä riskejä sekä sovittiin seurannasta ja mittareista.

- Yrityksillä on mahdollisuus tarjota edullisia hintoja ja toimia samalla vastuullisesti. Suorien hankintojen ja isojen erien ostaminen vähentävät kustannuksia ja mahdollistavat edullisesti myynnin. Suorat ostot mahdollistavat myös toimittajien paremman valinnan ja valvonnan.  Meidän tavoitteenamme on kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä toimia yhteistyössä ainoastaan sellaisten toimijoiden kanssa, jotka myös kunnioittavat niitä. Ihmisoikeusvaikutusten arviointi on jatkuva prosessi ja tulemme julkaisemaan sen tuloksia vuosittain, kertoo toimitusjohtaja Heikki Väänänen.

Ihmisoikeusarviointi tehtiin vuoden 2016 aikana, ja potentiaalisten negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten arviointiin osallistui työryhmä, jossa oli edustajia Tokmannin hankinnasta, henkilöstöosastolta, turvallisuusosastolta, markkinoinnista ja myynnistä. Valituille riskimaatoimittajille lähetettiin kysely ja he tekivät myös itsearvioinnin ihmisoikeuksiin liittyen.  

Arvioinnin tuloksena todettiin, että merkittävimmät potentiaaliset ihmisoikeusvaikutukset liittyvät Tokmannin toiminnassa ja sen arvoketjussa seuraaviin asioihin: terveys ja turvallisuus, rakennusten turvallisuus, liialliset ylityöt, elämiseen riittämätön palkka, lapsityövoiman käyttö sekä pakkotyövoiman käyttö. Kyseiset tunnistetut potentiaaliset negatiiviset vaikutukset voivat vaikuttaa useisiin ihmisoikeuksiin, kuten oikeuteen työhön,  terveyteen, elämään ja perhe-elämään.

Ihmisoikeusvaikutusten lieventäminen

Vuonna 2016 suurimmat kehitystarpeet liittyvät toimitusketjun valvontaan ja koulutukseen, sidosryhmäyhteistyön vahvistamiseen erityisesti kansalaisjärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa sekä yhteistyöhön muiden kaupanalan toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tokmannin tavoitteena on yhdistää toimenpiteitä mahdollisimman paljon olemassa oleviin työkaluihin. Yhtiöllä on useita periaatteita ja ohjeistuksia, jotka liittyvät potentiaalisiin ihmisoikeusvaikutuksiin.  

Keskeiset toimenpiteet ovat 

Omat toiminnot

  • Työturvallisuuden ja -terveyden parantaminen 
  • Työmatkustamisen turvallisuuden parantaminen
  • Työn joustavuuden lisääminen  
     

Hankinta

  • Vastuullisen hankinnan strategian ja toimenpidesuunnitelman kehittäminen  
  • Tavarantoimittajien hallintajärjestelmän kehittäminen
  • Valitusmekanismin ja kuntoonlaittoprosessin kehittäminen YK:n ohjaavien periaatteiden tehokkuusperiaatteiden mukaisesti
  • Syvemmälle toimitusketjuihin meneminen 

Useisiin merkittäviin ihmisoikeusvaikutuksiin osaratkaisu riskimaissa olisi toimiva ammatillinen järjestäytyminen ja työehtosopimusneuvottelut. Ne ovat kanava elämiseen riittävälle palkalle, työajoille jne.  

Ihmisoikeusarviointityö vastuullisuuden varmistamiseksi jatkuu

Tokmanni tulee päivittämään ihmisoikeusarviotaan kerran vuodessa, ja lähteenä käytetään ensisijaisesti BSCI-auditointien ja omien auditointien tuloksia sekä eri kanaviin tulleita valituksia. Tavoitteena on vähentää potentiaalisia ihmisoikeusvaikutuksia jatkuvasti.

Vuonna 2017 Tokmanni pyrkii varmistamaan ihmisoikeusarviointiraportissa esitetyt asiat mahdollisten vaikutusten kohteena olevien sidosryhmien keskuudessa. Suunnitteilla on saada prosessiin mukaan työntekijöitä/työntekijäryhmiä riskimaissa, lähiyhteisöjä sekä ruohonjuuritason järjestöjä.

Lue lisää: https://ir.tokmanni.fi/fi/responsibility/human-rights-report-summary

Lisätietoja antaa

Outi Mikkonen, Head of Corporate Responsibility, +358 20 728 6529
outi.mikkonen@tokmanni.fi

Tokmanni ja ihmisoikeudet
Tokmannin kunnioittaa ja vaatii yhteistyökumppaneiltaan ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Tokmannin toimintaa ohjaavat Eettinen toimintaohje ja sitä täydentävät periaatteet, joihin Ihmisoikeusperiaatteetkin kuuluvat. Tokmannin ihmisoikeusperiaatteet on kehitetty osana Compliance-ohjelman rakentamista vuonna 2015 tukemaan ja syventämään Eettistä toimintaohjetta.

Tokmanni vaatii tavarantoimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan sitoutumaan sen Eettiseen toimintaohjeeseen sopimuksissaan. Tokmanni vaatii tavarantoimittajiltaan myös sitoutumista Business Social Compliance Initiativeen (BSCI) ja sen eettiseen toimintaohjeeseen.

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on käyttötavaroiden myyntiin keskittynyt vähittäiskauppaketju. Noin 3 000 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Yli 160:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 600 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on lähes 200 myymälää eri puolilla Suomea.

Yhteyshenkilöt