Valtaosa suomalaisista valmis maksamaan kestävästä lomamatkasta – Matkailualan vastuullisuusviestintään kaivataan läpinäkyvyyttä

2017 vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä kestävän turismin vuotta. TUI selvitti suomalaisten matkailijoiden suhtautumista kestävään matkailuun ja siitä viestimiseen. Joulukuussa 2016 toteutettuun kyselyyn vastasi 4 707 täysi-ikäistä suomalaista kautta maan. 

Kestävä matkailu ei ole vielä kärkisijalla suomalaisten tehdessä lomapäätöksiä, selviää TUIn tuoreesti toteuttamasta verkkokyselystä. Valtaosalle suomalaisista (60 %) kestävän matkailun käsite on melko tuttu tai tuttu. Melkein puolet (45 %) vastanneista pitää kestävää matkailua melko tärkeänä seikkana lomamatkaa suunnitellessa ja kolmannes vähemmän tärkeänä osana lomasuunnittelua. Kestävän matkailun periaatteiden ja toimenpiteiden noudattamista kuitenkin pidetään olennaisena osana matkanjärjestäjien toimintaa. Yli puolet (54 %) kyselyyn vastanneista kertoo kuulleensa TUIn kestävän matkailun periaatteista ja toimenpiteistä, ja pitävänsä asiaa tärkeänä.

Kaksi kolmasosaa (64 %) suomalaisista olisi valmis maksamaan matkastaan vähän enemmän, mikäli se edistäisi kestävää matkailua. Vastaajien tärkeimmiksi kestävän matkailun edistämisen toimiksi nousivat suorien lomalentojen valitseminen matkustusmuodoksi (30 %), lentokenttä- tai muuhun yhteiskuljetukseen osallistuminen (25 %) ja ympäristösertifioidun hotellin valitseminen (21 %).

Matkailualalle tarvitaan läpinäkyvyyttä

Kestävä matkailu on aiheena laaja ja monimutkainen. TUIn toteuttamasta tutkimuksesta käy ilmi, etteivät suomalaiset matkustajat koe löytävänsä aiheesta tarpeeksi tietoa. Kestävästä matkailusta kaivataan selkeämpää tiedotusta matkailualan toimijoilta – 38 prosenttia kyselyn vastaajista kokee aiheesta olevan tyydyttävästi tietoa tarjolla. Myös suomalaisessa mediassa on viime aikoina kritisoitu matkailualan toimijoiden vastuullisuusviestintää. Matkanjärjestäjien koetaan panttaavan tietoa tekemästään vastuullisuustyöstä, erityisesti vastuullisuuteen liittyvistä epäkohdista.

”Ei ole realistista, että ihmiset lopettaisivat matkailun kokonaan. Tärkeää kuitenkin on, että kestävästä matkailusta puhutaan avoimesti läpi matkailualan. Matkailualan toimijat voivat yhdessä edistää kestävää matkailua ja aiheen avaamista suurelle yleisölle”, TUIn maajohtaja Tiina Sirén sanoo.

TUI sitoutuu sisällyttämään viestintäänsä enemmän tietoa vastuullisuudesta ja kestävästä matkailusta jatkossakin. TUIn kestävän kehityksen strategian Better Holidays, Better World, tavoitteena on muun muassa vähentää hiilidioksidipäästöjä 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi TUI on sitoutunut investoimaan vuosittain 10 miljoonaa euroa matkailun myönteisten vaikutusten kehittämiseen vuoteen 2020 asti.

TIETOA TUTKIMUKSESTA:
TUI toteutti omilla kanavillaan kaksi verkkotutkimusta matkailun trendeistä ja suomalaisten matkailutottumuksista sekä suhtautumisesta kestävään matkailuun. Kyselyt toteutettiin joulukuussa 2016 ja tammikuussa 2017. Kestävää matkailua käsittelevään kyselyyn osallistui 4 707 täysi-ikäistä suomalaista ja matkailun trendejä kartoittavaan kyselyyn 11 711 täysi-ikäistä suomalaista.

FAKTAT LYHYESTI:

Tutkimukseen vastanneista suomalaisista

 • 60 prosenttia pitää kestävän matkailun käsitettä melko tuttuna tai tuttuna 
 • 45 prosenttia pitää kestävää matkailua melko tärkeänä kriteerinä matkaa suunnitellessa  
 • 32 prosenttia pitää kestävää matkailua vähemmän tärkeänä kriteerinä matkaa suunnitellessa
 • 54 prosenttia on kuullut TUIn kestävän matkailun periaatteista ja toimenpiteistä ja pitää asiaa tärkeänä
 • 30 prosenttia ei ole kuullut TUIn kestävän matkailun periaatteista ja toimenpiteistä lainkaan
 • 64 prosenttia olisi valmis maksamaan matkastaan enemmän, mikäli se edistäisi kestävää matkailua
 • 38 prosenttia kokee kestävästä matkailusta olevan tyydyttävästi tietoa tarjolla

Tärkeimmät kestävän matkailun edistämisen toimet ovat suomalaisten mielestä

 • suorien lomalentojen valitseminen matkustusmuodoksi (30 %)
 • lentokenttä- tai muuhun yhteiskuljetukseen osallistuminen (25 %)
 • ympäristösertifioidun hotellin valitseminen (21 %)

Tietoa TUIn vastuullisuusohjelmasta Better Holidays, Better World:

 • TUI jatkaa yhteistyötä Euroopan hiilitehokkaimpien lentoyhtiöiden kanssa ja vähentää matkojensa hiilijalanjälkeä 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä
 • TUI järjestää 10 miljoonaa vastuullisempaa lomamatkaa vuoteen 2020 mennessä ottamalla paremmin huomioon paikallisten yhteisöjen mahdollisuudet hyötyä turismin vaikutuksista
 • TUI Care Foundation sijoittaa vuosittain 10 miljoonaa euroa vuoteen 2020 asti lisätäkseen turismin positiivisia vaikutuksia

Lisätiedot:
Fredrik Lindblom, Manager Sustainable Development, TUI Nordic, p. +46 872 07429, fredrik.lindblom@tui.se
Tiina Sirén, Suomen maajohtaja, TUI, p. +358 50 303 8182, tiina.siren@tui.fi

TUI Nordic on Pohjoismaiden matkailumarkkinoiden johtava matkanjärjestäjä 20 prosentin markkinaosuudellaan. Vuonna 1961 perustettu konserni tarjoaa valmismatkoja, lentoja ja risteilyjä. TUI Nordiciin kuuluvat TUI Sverige, TUI Norge, TUI Danmark ja TUI Finland, sekä Nazar, WonderCruises ja lentoyhtiö TUIfly. Saksalainen matkanjärjestäjäkonserni TUI Group toimii maailmanlaajuisesti noin 180 kohteessa. www.tui.fi 

Avainsanat:

Yrityksestä

TUI Nordic on Pohjoismaiden matkailumarkkinoiden johtava matkanjärjestäjä 20 prosentin markkinaosuudellaan. Vuonna 1961 perustettu konserni tarjoaa valmismatkoja, lentoja ja risteilyjä. Suosituimpia matkakohteita ovat Kanariansaaret, Kreikka ja Thaimaa. TUI Nordiciin kuuluvat TUI Sverige, TUI Norge, TUI Danmark ja TUI Finland, sekä Nazar, WonderCruises ja lentoyhtiö TUI fly. Vuodesta 2000 lähtien TUI Nordic on ollut osa TUI Groupia, joka toimii maailmanlaajuisesti noin 180 kohteessa. Konsernin kotipaikka on Saksassa ja Isossa-Britanniassa. TUI Groupin osake on Lontoon pörssin johtavassa FTSE 100 -indeksissä sekä saksalaisessa MDAX-indeksissä. TUIn liikevaihto oli tilikauden 2015/2016 aikana 20 miljardia euroa ja liikevoitto 1,093 miljardia euroa. TUIlla on 67 000 työntekijää 130 maassa ja se tarjoaa noin 20 miljoonalle asiakkaalleen kokonaisvaltaista palvelua aina matkan varauksesta kotiinpaluuseen. TUIn toiminta kattaa matkailun koko arvoketjun: johtavia matkanjärjestäjiä ja 1 800 matkatoimistoa ympäri Euroopan, kuusi lentoyhtiötä, joilla on enemmän kuin 160 keski- ja pitkän matkan lentokonetta ja yli 300 ryhmäomisteista hotellia, muun muassa RIU ja Robinson. Risteilyalukset MS Europa ja luksusristeilijä MS Europa 2, TUI Cruises -laivasto ”Mein Schiff” ja Thomson Cruises -tuotemerkin alla olevat isobritannialaiset laivat antavat TUIlle vahvan aseman nopeasti kasvavilla risteilymarkkinoilla. Globaali vastuu kestävästä kehityksestä niin taloudellisesti, ekologisesti kuin yhteiskunnallisestikin on TUIn yrityskulttuurin perusta. TUI on ainoana matkanjärjestäjänä maailmassa YK:n Global Compactin jäsen. Konserni on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä (DJSI). Finnmatkoista tuli TUI 1. marraskuuta 2016.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

On tärkeää, että kestävästä matkailusta puhutaan avoimesti läpi matkailualan. Matkailualan toimijat voivat yhdessä edistää kestävää matkailua ja aiheen avaamista suurelle yleisölle.
Tiina Sirén