Eläinhoitolaitteiden sähköturvallisuudesta löytyi puutteita

Turvatekniikan keskus (TUKES) on selvittänyt maataloudessa käytettävien eläinten hoitolaitteiden sähköturvallisuutta. Mukana testauksissa oli mm. eläimenlämmittimiä, karvanleikkureita, nupoutusrautoja sekä sähköpaimenia ja -piiskoja. Muutamassa testatussa laitemallissa esiintyi selviä turvallisuuspuutteita. Välitöntä hengenvaaraa aiheuttavia puutteita ei kuitenkaan löydetty.

TUKESin selvityshankkeessa testautettiin 19 laitetta SGS Fimko Oy:n testauslaboratoriossa. Lisäksi tarkistettiin laitteiden asiakirjoja sekä haastateltiin eläinhoitolaitteiden kanssa tekemisissä olevia asiantuntijoita. Testatuista laitteista lähes puolessa oli puutteita, jotka voivat vaarantaa turvallisuuden. Myyntikieltoon määrättiin viisi laitetta eli joka neljäs testatuista. Myyntikiellon sai kaikki kolme testattua nupoutusrautaa (nupoutin, sarventypistin), yksi keraaminen lämmitinlamppu ja yksi sähköpaimen. Muille vaatimustenvastaisille annettiin pääasiassa huomautuksia. Vain joka viides testattu laite osoittautui rakenteeltaan ja käyttöohjeiltaan täysin turvallisuusvaatimukset täyttäväksi. Suomen- ja ruotsinkielinen käyttöohje puuttui peräti 12 laitteesta yhdeksästätoista. Myyntikiellon saaneissa laitteissa oli etupäässä eristys- ja kotelointiluokkapuutteita. TUKES pyysi laitteita edustavilta yrityksiltä vaatimustenmukaisuutta todistavia asiakirjoja 42 laitteesta. Niiden osalta esiintyi paljon puutteita: 18 laitteen asiakirjat olivat kunnossa, lopuista niitä ei saatu ollenkaan tai ne eivät olleet kelvollisia. Maahantuojat eivät ottaessaan tuotteen myyntiohjelmaan juuri pyydä vaatimustenmukaisuusvakuutuksia, ja jos pyytävät ja saavat, eivät osaa tarkistaa niiden oikeellisuutta. Asiantuntijoiden haastatteluista kävi ilmi, että suurimmat sähköturvallisuuspuutteet maatiloilla piilevät rakennusten sähköasennuksissa, ei niinkään eläinten hoitolaitteissa. Hoitolaitteista ei ole aiheutunut juurikaan vakavia sähköiskuja, sen sijaan eläinlämmittimet ovat sytyttäneet tulipaloja. Yli 35 A sulakkeilla varustetut maatilojen sähköasennukset on lain mukaan tarkastettava 15 vuoden välein. Vaikka pakollinen tarkastusvelvoite ei muita asennuksia koskekaan, olisi maatilayrittäjän hyvä teettää aika ajoin niillekin sähkötarkastus turvallisuuden varmentamiseksi. Tarkastuksen voi tehdä valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos. Eläinhoitolaitteiden testaustulosten taulukko on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä TUKESin verkkosivuilta www.tukes.fi, sieltä löytyvät myös sähköasennustarkastajien yhteystiedot. Lisätietoja: Ylitarkastaja Kari Lehto, Turvatekniikan keskus, puh. (09) 616 7561

Tilaa

Liitteet & linkit