Kesällä sattuu eniten pahoja sähkötapaturmia - Ilmajohdot ja sähköradat vaaran paikkoja

Suurin osa kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista sattuu yleensä kesällä. Viime vuonna kaikki kuusi kuoleman aiheuttanutta sähköturmaa osuivat kesäkuukausille. Vakavat onnettomuudet sattuvat usein ulkona ja erityisesti suurjännitteisten sähkölinjojen läheisyydessä.

Yleinen syy viime vuosien sähköiskukuolemissa on ollut työvälineen ja pitkän sähköä johtavan esineen, esimerkiksi onkivavan osuminen liian lähelle suurjännitteistä ilmajohtoa. Kesäisin työskennellään paljon ulkotyömailla ja käytetään erilaisia työkoneita, joissa on pitkiä varsia. Nekin ovat aiheuttaneet onnettomuuksia monina kesinä. Suurjännitteisten ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä on aina varmistuttava siitä, ettei koneen, nostolaitteen tai kuorman mikään osa alita turvaetäisyyksiä. Yleisin suurjännitejohto on jännitteeltään 20 kV (kilovolttia) ja sen vähimmäisturvaetäisyydet ovat johdon alla 2 m ja sivulla 3 m. Käytännössä on syytä pysyä vieläkin kauempana ilmajohdoista, koska etäisyyksien arviointi on vaikeaa. Suurjännitteellä sähkö 'hyppää' pienen ilmavälin yli, joten tapaturma voi aiheutua vaikkei suoranaista kosketusta johtimeen tapahtuisikaan. Nuorille on sattunut kohtalokkaita turmia mm. kiipeämisistä sähköistetyillä radoilla junien ja vaunujen katoille sekä sähköpylväisiin. Luvattomat kulkemiset ja kiipeilyt sähköistetyillä rata-alueilla ovat paitsi kiellettyä myös hengenvaarallista leikkiä. Hengenvaara–kyltti sähköpylväässä todella tarkoittaa hengenvaaraa. Turvatekniikan keskus muistuttaa paitsi ilmajohtojen vaaroista, myös ulkona käytettävien sähkölaitteiden turvallisuudesta. Kesäisinhän tehdään paljon piha- ja korjaustöitä ulkosalla ja töissä käytetään sähkölaitteita. Vaikka vakavat laitteiden aiheuttamat turmat ovat viime vuosina jääneet harvinaisiksi, on syytä muistaa että ulkona ja kosteissa olosuhteissa on syytä käyttää ulkokäyttöön sopivia, suojamaadoitettuja ja roiskevedenpitäviä sähkölaitteita. Ulkokäytössä sähkölaitteeseen otetaan virta vain ulkopistorasiasta. Nykyisten asennusmääräysten mukaan uusien rakennusten ulkopistorasiat ovat vikavirtasuojattuja. Vikavirtasuoja on sulaketta paljon herkempi suojalaite, joka katkaisee vaarallisen vuotovirran laitteesta salamannopeasti. Vanhoihin ulkopistorasioihin voi hankkia erillisen vikavirtasuojalaitteen, jolla saa hyvän lisäturvan käytettäessä laitteita ulkona. Akkukäyttöiset sähkölaitteet ovat luonnollisesti turvallisimpia ulkokäytössä. Lisätietoja: Harri Westerlund, yli-insinööri, TUKES, (09) 616 7572 Leila Öhman, turvallisuusinsinööri, TUKES (09) 616 7592 Tiedot kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista saatavissa nettisivuilta www.tukes.fi tämän tiedotteen liitteenä.

Liitteet & linkit