VESI- JA LÄMPÖENERGIAMITTAREILTA VAADITAAN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Julkaistavissa 1.7.2004 VESI- JA LÄMPÖENERGIAMITTAREILTA VAADITAAN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ Vesi- ja lämpöenergiamittareilta vaaditaan heinäkuun 2004 alusta alkaen tyyppihyväksyntä, mikäli mittaria käytetään hinnan määritykseen. Tyyppihyväksynnän avulla varmistetaan, että mittauslaite näyttää oikein ja asiakas saa oikean määrän haluamaansa tuotetta. Jatkuvasti toistuva virhe mittauksissa voi aiheuttaa pahoja tappioita myös myyjälle. Asetus lämpöenergian ja veden mittauslaitteiden vakaamisesta (399/1987) on edellyttänyt mittareilta tyyppihyväksyntää 1.7.1988 alkaen. Siirtymäaika päättyi 30.6.2004. Nyt kaikkien lämpöenergia- ja vesimittareiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä, mikäli niitä käytetään tuotteen hinnan määritykseen. Tyyppihyväksynnän edellyttämässä tyyppitarkastuksessa varmistetaan, että mittauslaitteen malli ja rakenne ovat säädösten mukaiset, ja että se toimii riittävän tarkasti. Tyyppitarkastuksia tekevät mm. Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymät ja valvomat tarkastuslaitokset. Vanhan tunnetun mittarimerkin käyttö tai asennusliikkeen vakuutus ei yksin takaa sitä, että mittari on hyväksytty. Mittauslaitteen haltija vastaa, että käytössä olevat mittauslaitteet ovat tyyppihyväksyttyjä. Vaatimus koskee siis myös yksityisten omistamia mittareita, jos laskutus tapahtuu niistä saatujen lukemien perusteella. Jos laskutus on mittaustuloksesta riippumaton (esim. kiinteä vuosimaksu), ei järjestelmässä mahdollisesti käytettäviltä vesimittareilta vaadita tyyppihyväksyntää. Tyyppihyväksynnän voi tarkistaa mittarin arvokilpeen tai mittaritauluun merkitystä tyyppihyväksymistunnuksesta. Suomalainen tyyppihyväksyntätunnus on muotoa VJ.Z.XX.YY, missä Z on välinelajitunnus, XX on vuosittain juokseva numero ja YY hyväksymisvuoden viimeiset kaksi numeroa (esim. VJ.E.1.94). Lyhenne VJ tulee sanoista Vakaus/Justering. Lämpöenergiamittareiden ulkomaiset tyyppihyväksynnät eivät ole voimassa Suomessa. Sen sijaan kylmävesimittareiden ETY-direktiivin mukaiset tyyppihyväksynnät ovat meilläkin voimassa. Hyväksymismerkki on tyylitelty kreikkalainen epsilon -kirjain, jossa näkyy hyväksyneen maan tunnus ja hyväksymisvuoden viimeiset kaksi numeroa (esim. D 89) sekä hyväksymistunnus (esim. 6.131.39). Esimerkki ETY-tyyppihyväksymismerkinnästä: [REMOVED GRAPHICS] Vakauslain noudattamista ja mittauslaitteiden teknistä tarkastustoimintaa Suomessa valvoo Turvatekniikan keskus (TUKES). TUKES kartoittaa parhaillaan tekeillä olevassa selvityksessä mittarien tyyppihyväksyntöjen tilannetta Suomessa. Lisätietoja: Seppo Simonen, ylitarkastaja, (09) 616 7222 Tuomo Valkeapää, yli-insinööri, (09) 616 7241 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT00040/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit