Osavuosikatsaus 1-3/2014: Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja parani 0,5 miljoonaa euroa

29.4.2014 klo 10.00

- Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 8,3 Me (9,2 Me 1-3/2013), liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -1,6 (-1,) Me, ja tulos ennen veroja -1,8 (-2,0) Me.

- Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli –1,2 (-1,7) Me.

- Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella -2,4 (-2,5) Me.

- Yrityksen maksuvalmius on hyvä tilikaudella 2013 tehdyn osakeannin johdosta.

- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 6,1 (6,0) Me.

- Tulevaisuuden näkymät: Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on osaltaan riippuvainen kuluttajaluottamuksen ja rakentamisen kehittymisestä. Vuonna 2013 käynnistetty tulosparannusohjelma sisältää myynnin ja tuotannon tehostamistoimia sekä säästötoimenpiteitä, joiden tulokset alkavat näkyä vuoden 2014 aikana. Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013, ja liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-3/2014. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut, Me

1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos, % 1-12/
2013
Liikevaihto, Me 8,3 9,2 -9,2 43,7
Liiketulos, Me -1,6 -1,7 5,9 -4,3
Liiketulos ennen
kertaluonteisia
kuluja, me
-1,2 -1,7 28,8 -1,4
Tulos ennen veroja
Me
-1,8 -2,0 9,3 -5,3
Katsauskauden
laaja tulos, Me
-1,5 -1,6 5,2 -4,5
Osakekohtainen
tulos, e
-0,03 -0,04 -0,11
Liiketoiminnan nettorahavirta ennen
investointeja
-2,4 -2,5 2,6
Omavaraisuusaste,
%
38,9 32,0 38,1
Nettovelkaan-
tumisaste, %
81,5 142,2 59,3
Sijoitetun pää-
oman tuotto, %
-15,6 -16,5 -9,8

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Tulikivi-tuotteiden liikevaihdon kehitys jatkui heikkona ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Heikon taloustilanteen ohella tavanomaista lämpimämpi talvi vähensi toimituksia kotimaassa ja Keski-Euroopassa. Liikevaihto laski sekä kotimaassa että viennissä. Koska tilausvirta oli hieman edellisen vuoden vastaavaa jaksoa parempi, kasvoi tilauskanta 6,1 (6,0) miljoonaan euroon.

Viennin liikevaihto laski Keski-Euroopassa vaikeista markkinaolosuhteista johtuen. Pohjoismaissa ja Baltiassa liikevaihto kehittyi myönteisesti. Myös Venäjän liikevaihto kasvoi heikentyneestä ruplasta huolimatta.

Kotimaassa uusien omakotitaloaloitusten ja saneerausprojektien määrä oli alhainen mikä vaikutti toimitusten määrään.

Uusien tuotteiden, saunojen, sisustustakkojen sekä uuden sukupolven Hiisi-tulisijamalliston, liikevaihto jatkui kasvu-uralla haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta.

Tulosparannusohjelman etenemisen myötä yhtiön suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodesta. Tulosparannus johtui toteutetuista kiinteiden kulujen säästöistä.

Vuolukiviuunien valmistuksen keskittäminen on toteutettu, ja keraamisten uunien valmistuksen uudelleenjärjestely toteutetaan toukokuun loppuun mennessä. Näiden toimenpiteiden uskotaan parantavan kannattavuutta toisella vuosipuoliskolla.

Osana tulosparannusohjelmaa toteutetaan myynnintehostamistoimenpiteitä. Ne ovat edenneet suunnitelmien mukaan, mutta myynnintehostamistoimenpiteiden tulosparannusvaikutukset syntyvät hitaammin, ja niiden odotetaan näkyvän loppuvuoden aikana.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.fi

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.fi

- hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, 0400 384 937

- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2014

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 45 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 300 ihmistä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 250 ihmistä.