Alla skinn såldes vid pälsauktionen

Turkistuottajat Oyj:s sista auktion för försäljningssäsongen 2006/2007, som samtidigt var den första för räkenskapsperioden som inleddes den 1.9.2007, avslutades i dag. Hela utbudet på nästan en miljon mink- och ca 800.000 rävskinn såldes. Den fem dagar långa auktionen besöktes av totalt 260 kunder, varav de viktigaste kom från Ryssland, Hongkong/Kina, Turkiet och Västeuropa. Värdet på auktionsförsäljningen uppgick till 52 miljoner euro.

I dag på avslutningsdagen såldes blårävskinn av sämre kvalitet.

Turkistuottajat Oyj:s första auktion för försäljningssäsongen 2007/2008, som även är räkenskapsperiodens andra auktion, ordnas den 18-21.12.2007. Under inkommande försäljningssäsong kommer Turkistuottajat Oyj att införa en nyhet, en endags auktion som ordnas den 21.1.2008. Avsikten med auktionen, vid vilken endast säljs specialrävskinn, är att erbjuda modeindustrin möjlighet att skaffa råmaterial före de internationella modemässorna. De övriga auktionerna under försäljningssäsongen 2007/2008 ordnas den 30.3-4.4, 4-9.6 samt 16-19.9.2008.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.