Antalet förmedlade skinn och omsättningen ökade – värdet på försäljningen lägre jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod

Under det första kvartalet av Turkistuottajat Oyj:s räkenskapsperiod, dvs perioden 1.9.2007-30.11.2007, ökade både antalet förmedlade skinn och omsättningen jämfört med föregående motsvarande period. Värdet på försäljningen var lägre jämfört med föregående översiktsperiod.

Det första kvartalet av Turkistuottajat Oyj-koncernens räkenskapsperiod är utgiftsbelastat på grund av förberedelserna inför den kommande försäljningssäsongen som inleds i december. Under översiktsperioden ordnade Turkistuottajat Oyj en auktion i september 2007. Vid auktionen och vid höstens lagerförsäljningar såldes 760.000 minkskinn (380.000 under föregående motsvarande översiktsperiod), 780.000 rävskinn (671.000), 23.000 karakul-lammskinn (12.000) samt 22.000 finnsjubbskinn (12.000) som huvudsakligen sorterats under föregående räkenskapsperiod. Prisnivån var i medeltal 37 procent lägre jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod. Trots att skinnmängderna ökade klart var värdet på försäljningen åtta procent lägre jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod eller 52,3 miljoner euro (56,7 MEUR).

Tack vare det ökade antalet förmedlade skinn steg koncernens omsättning med 14 procent till 6,3 miljoner euro (5,5 MEUR). Rörelsekostnaderna var 7,5 miljoner euro, dvs på samma nivå som under föregående motsvarande översiktsperiod. Översiktsperiodens rörelseförlust var 1,1 miljoner euro eller 18 procent av omsättningen (-1,9 MEUR och -35 procent).

Koncernens netto finansiella intäkter sjönk med 34 procent jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod och var 410.000 euro (620.000 euro). Förlusten före bokslutsdispositioner och skatter var 730.000 euro (-1,3 MEUR). Resultatet per aktie uppvisade en förlust på 0,15 euro (-,27 euro). I slutet av översiktsperioden var koncernens soliditet 48,7 procent (56,8 procent i slutet av november 2006 och 45,4 procent i bokslutet 31.8.2007). Koncernbalansen uppvisade en slutsumma på 121,7 miljoner euro (106,0 MEUR 30.11.2006 och 131,7 MEUR 31.8.2007).

Efter utgången av översiktsperioden har Turkistuottajat Oyj ordnat två auktioner, den första den 18-21.12.2007 och den andra den 21.1.2008. Under auktionerna såldes 830.000 minkskinn (930.000 vid auktionen i december 2006), 260.000 rävskinn (310.000), 230.000 karakul-lammskinn (230.000) samt 41.000 finnsjubbskinn (23.000). Värdet på försäljningen under auktionerna, totalt 46,4 miljoner euro, var 34 procent lägre jämfört med värdet på försäljningen vid auktionen i december 2006 (70,2 MEUR). Den under auktionerna ackumulerade omsättningen var 28 procent lägre jämfört med omsättningen vid auktionen i december 2006.

Detaljhandeln med päls startade långsamt i november-december, men blev livligare i januari tack vare det kalla vädret och den ekonomiska tillväxten på bolagets huvudmarknadsområden i Kina och Ryssland. Räkenskapsperiodens resultat är beroende av resultaten vid auktionerna i mars-april (30.3-4.4) och juni (4-9.6), eftersom största delen av de skinn som säljs under räkenskapsperioden bjuds ut vid dessa auktioner.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa