Auktion på specialrävskinn ordnas på måndagen

Måndagen den 21 januari ordnar Turkistuottajat Oyj en endags auktion vid vilken bjuds ut endast silver- och blue frost-rävskinn samt sällsynta mutationsräv- och finnsjubbskinn. Auktionen är en nyhet för försäljningssäsongen 2007/2008 som inleddes i december.

Utbuden omfattar ca 88.000 skinn och ca 50 kunder förväntas delta i auktionen. Anskaffningar görs huvudsakligen till de internationella modehusen och deras kollektioner, som presenteras vid de mode- och pälsmässor som inleds i februari runtom i världen.

Representanter för massmedia är välkomna att följa med auktionen.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa