Bäst efterfrågan på blårävskinn av mindre storlekar - prisnivån fortfarande otillfredsställande

Vid Turkistuottajat Oyj:s internationella skinnauktion i dag bjöds ut ett sortiment på 550.000 SAGA-blårävskinn, av vilka 83 procent såldes. Jämfört med tidigare auktioner riktades efterfrågan tydligare mot små skinn med god täckning, som passar till moderna, luftiga kragar. Dessa skinn såldes också till nästan 100 procent till samma prisnivå som vid marsauktionen. Medelpriset på hela utbudet var 41,40 euro, dvs nio procent lägre jämfört med bolagets auktion i mars, och framför allt sjönk priset på skinnen av de största storlekarna. Måndagens viktigaste köpare var från Hongkong/Kina, Ryssland och Turkiet.

- Prisnivån på blåräv är en besvikelse trots att det var god efterfrågan på vissa skinntyper. Det uppnådda medelpriset täcker inte produktionskostnaderna, säger Turkistuottajat Oyj:s verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen.

Enligt henne är försäljningsresultatet ett tydligt tecken på att konkurrensen med den kinesiska produktionen har minskat bruket av finsk blåräv som råmaterial till huvkanter på kommersiella plagg. Däremot tilltar köparnas intresse för silkiga, lätta skinntyper.

Turkistuottajat Oyj:s sex dagar långa auktion fortsätter och avslutas i morgon, då knappt 200.000 blue shadow- och blue frost-rävskinn bjuds ut.

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.