Blårävmarknaderna osäkra

Vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion i dag bjöds ut nästan 500.000 Saga-blårävskinn, varav 65 procent såldes till Hongkong/Kina, Ryssland och Västeuropa. Medelpriset på de finska skinnen var 47,50 euro. Detaljhandeln har löpt trögt på grund av den varma vintern och som en följd av detta genomsyras pälsmarknaderna av en allmän osäkerhetskänsla, och dessa faktorer inverkade negativt på prisnivån. Efterfrågan på blårävskinn riktades främst mot de bättre kvalitetsklasserna samt lättare skinntyper som lämpar sig till kragmaterial.

Turkistuottajat Oyj:s verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen uppmanar de finska farmarna att minska på blårävproduktionen för att skinnpriserna skall återgå till en acceptabel nivå.
- De internationella skinnköparna har klart signalerat att det finns mer än nog utbud på billig kinesisk blåräv. De finska farmarna, som producerar världens bästa rävskinn, bör alltmer koncentrera sig på skinnens kvalitet.

Den osäkerhet som präglat hela auktionen avspeglade sig även på förmiddagens försäljning av sällsynta mutationsrävskinn, trots att det i modevärlden förekommer rikligt med besatser tillverkade av skinnen i fråga. Utbuden såldes till den europeiska modeindustrin samt till Ryssland.

Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion, i vilken deltar ca 400 köpare, avslutas i morgon fredag då blue shadow- och blue frost-rävskinn samt finnsjubbskinn står i tur att säljas.

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.