Bolagsstämman inledde Turkistuottajat Oyj:s 70-års jubileumsår

Turkistuottajat Oyj, som i år fyller 70 år, ordnade sin ordinarie bolagsstämma i Vanda den 14.01.2008. Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.9.2006-31.8.2007 samt godkände styrelsens förslag om dividendutdelning. Beslöts att av räkenskapsperiodens vinstmedel till aktieägarna i dividend utdela 0,70 euro/aktie eller totalt 2.520.000 euro. Dividendens avstämningsdag är den 17.01.2008 och dividenden utbetalas den 24.01.2008.

- Arbetet för att göra produktionskedjan genomskinlig och förbättra produktionens ekologiska och etiska kvalitet bringar framgång för bolaget och den finska pälsnäringen, sade styrelseordförande Jorma Kauppila i sitt hälsningstal. Han betonade även familjeföretagsamhetens betydelse i ursprungsproduktionen och hänvisade till Turkistuottajat Oyj:s huvudägare, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f., som även firar jubileum i år. Förbundet fyller 80 år.

Till medlemmar av Turkistuottajat Oyj:s styrelse återvaldes pälsfarmarna Jorma Kauppila (suppleant Kari Manninen), Markku Koski (suppleant Ulf Enroth), Pentti Lipsanen (suppleant Jukka Nordberg), Esa Rantakangas (suppleant Jorma Eilonen) samt direktör Helena Walldén (suppleant verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen). Pälsfarmare Erik Karls avgick och i hans ställe valdes Rainer Sjöholm (suppleant Stefan Wik). Till revisor valdes Ernst & Young Oy.

Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jorma Kauppila till ordförande och Markku Koski till viceordförande.

Turkistuottajat Oyj:s bolagsstämma
genom
Päivi Mononen-Mikkilä
informationsdirektör
tel. 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa